6 tips til bedrifter

Det er en voksende bevissthet blant norske bedrifter at det er lurt å donere kompetanse til gode formål. Vi ser også stor variasjon fra bedrift til bedrift for hvordan pro bono-program designes. Det er bra.

Tre eksempler som viser hvordan vi etterhvert kan skimte ulike typer kategoriseringer av bedrifters pro bono-program:

  1. Mange bedrifter tester pro bono i bedriften ved å donere en dag i året der alle ansatte velger hvor de vil sette sin innsats
  2. Andre bedrifter donerer 1% av arbeidstiden til gode formål, der det på avdelingsnivå bestemmes hvordan innnsatsen skal se ut
  3. Så finnes det bedrifter som igjen definerer en pro bono reise som går over en lenger periode, og som involverer tverrfaglig innsats for bedriften.

Ta kontakt med oss i Prospera om din bedrift ønsker ta samfunnsansvar gjennom kompetansebasert frivillighet

Siden det er stor variasjon og Prospera bistår med å designe, tilrettelegge og å følge opp ulike typer programmer, er det vanskelig å si noe generisk om hva som er lurt å tenke på når bedrifter utvikler sine pro bono-program. Her er likevel ti tips som kan sette igang en samtale i din bedrift:

  1. Legg til rette for at tidligere frivillige i din bedrift kan dele sine erfaringer med sine kolleger
  2. Identifiser, og velg innsatsområder som medarbeiderne virkelig bryr seg om
  3. Tilby medarbeiderne løpende, kortvarige prosjekter hvor de får mulighet til å bidra med sin kompetanse
  4. Etabler “belønningssystemer” som fremmer deltagelse og engasjement
  5. Synliggjør og del hvordan deltakerne virkelig gjør en forskjell i samfunnet
  6. Match donasjonen – bedriften gir tilsvarende i finansiell bistand som verdien av medarbeidernes innsats

Prospera har utviklet pro bono-tjenester i Norge siden 2009 og vi jobber i Global Pro Bono Network med å sette global standard for gjennomføring, kvalitetssikring og optimalisering av samarbeid mellom nøringsliv og ideell sektor.

Ta kontakt med oss i Prospera om din bedrift ønsker ta samfunnsansvar gjennom kompetansebasert frivillighet