4 173 pro bono-timer senere, dette har vi lært

I Prospera jobber vi for å for å skape gode frivillighetsopplevelser. Derfor samler vi inn evalueringer fra både konsulenter og prosjektmottakere. Her er noe av det vi fant ut da vi samlet erfaringene fra 2017/2018.

2018 var nok et fantastisk år for pro bono-bevegelsen i Norge. Prospera samler nå 700 ledende konsulenter som vil investere litt av fritiden sin i å lære mer om nye fagområder, bygge nettverk med spennende mennesker og skape samfunnsnytte.

Pro bono er givende

Det kan være mange grunner til å bli med i et nettverk for kompetansebasert frivillighet, men vi tror det er en hovedgrunn til at konsulentene gang på gang kommer tilbake til nye prosjekter: Prospera-prosjekter er gøy og givende! 85% av konsulentene rapporterer nemlig at de er helt enige i at det er gøy og givende å jobbe i et Prospera-prosjekt.

Pro bono-konsulentene Jens Petter Mathisen og Marianne Ween kan fortelle hvorfor Prosperas prosjekter er gøy.

Pro bono virker

Prospera har en ambisjon om å være Norges mest handlekraftige nettverk, da må vi være sikre på at det teamene leverer skaper verdi og varig endring i organisasjonene. Derfor spør vi alle organisasjoner vi hjelper, om prosjektet har gitt merverdi for organisasjonen. 30 av 30 prosjektmottakere gir høyeste score på dette spørsmålet. Videre forteller organisasjonene i evalueringen at leveransene i stor grad har latt seg implementere.

Pro bono-konsulent Heidi Finskas på Prospera design-thinking-kurs
Pro bono-konsulent Heidi Finskas på Prospera design-thinking-kurs

Slik hjalp et Prospera-team City Changers fra idé til gjennombrudd.   

Dette skal vi bli bedre på

Prosperas administrasjon jobber kontinuerlig for å legge til rette for en god frivillighets-reise. Våre konsulenter skal oppleve at de får bruke sin spesialkompetanse i nye settinger som gir læring, nye bekjentskaper og åpner nye karrieremuligheter.

I evalueringene etter 2018-prosjektene ser vi at vi kan bli bedre på fordeling av ansvar og roller og ha tydeligere forventninger til teamet. Derfor har vi blant annet revidert Prosperas prosjektlederguide, prosjektmentorguide og konsulenthåndboken. Vi har også samlet prosjektledere og mentorer til en BarCamp for å skape forbedringene i felleskap. Dette er bare starten og sammen med hele Prospera-nettverket jobber vi hver dag for å nå nye høyder. 2019 blir et nytt rekordår og slik har vi tenkt å fortsette. Har du lyst til å bli med å bygge den nye frivilligheten? Meld deg inn i Prosperas nettverk her, dersom du ønsker å donere litt av din kompetanse.

Se evalueringsrapporten her