Endelig i Trondheim!

Prospera etablerer seg i Trondheim. Er du en av pionerene som vil delta på våre første prosjekt?

Over 400 pro bono-konsulenter har allerede hoppet på Prospera-toget i Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Moss og Skien. Hvorfor gir så mange av det mest dyrebare de har, nemlig sin tid og kompetanse? Fordi de utgjør en forskjell!

Hos Prospera løser pro bono-team utfordringer for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører slik at de kan skape mer samfunnsnytte. Vi inviterer nå Trondheims første Prospera-konsulenter inn i nettverket og søker fagfolk blant annet innen:

  • Kommunikasjon
  • Strategi
  • Forretningsutvikling
  • HR
  • Ledelse
  • Økonomi
  • Prosjektledelse
  • Jus
  • Design

Prosjektene gjøres i team på kveldstid. De varer i tre måneder og du velger selv hvilke av prosjektene du vil delta på. Vi vil sørge for en fantastisk givende reise på veien.
Her kan du lese om noen av prosjektene vi allerede har gjort i andre byer.

Er du klar for å hoppe på pro bono-toget? Registrer deg som Prospera-konsulent her.