50 strategiske metoder til ideelle innsatser

VERKTØYKASSE FOR UTVIKLING AV ORGANISASJONER | OSLO 20.04 2022

Prosperastiftelsen lanserte i 2021 i samarbeid med Gjensidigestiftelsen en verktøykasse med 50 strategiske verktøy. Verktøyene er fritt tilgjengelig for alle, uten noen form for innlogging eller abonnement på Prosperastiftelsens nettsider.

Du finner verktøyene her: Prosperastiftelsens verktøykasse

200 tidligere leveranser gjennomgått

Prosperastiftelsen er et nettverk over 1200 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner kan søke Prosperastiftelsen om hjelp innen juss, forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og coaching. Vi kaller det ”kompetansebasert frivillighet.

Hvert år gjennomføres over 60 pro bono-prosjekter. Hvert prosjekt-team består av 6 frivillige pro bono-konsulenter som hjelper ideelle organisasjoner i form av strategisk bistand. De beste verktøyene er hentet ut av disse leveransene og bearbeidet for åpen deling. Prosperastiftelsens Verktøykasse ligger nå tilgjengelig og åpent for alle.

50 strategiske metoder fritt tilgjengelig

En redaksjon på 11 pro bono-konsulenter har gjennomgått 200 av Prosperastiftelsens tidligere leveranser og plukket ut de beste verktøyene og rådene.

Etableringshjelp til ildsjeler

Ideelle entreprenører er som regel eksperter på spesifikke samfunnsutfordringer. Ofte har entreprenørene levd tett på utfordringene selv, og ser derfor den beste løsningen ut fra brukerperspektiv. Dette er svært verdifull skaperkraft. Men ofte drukner slike entreprenører i kompleksiteten som dukker opp når man etablerer en virksomhet. 

Målet med verktøykassa er at entreprenøren skal tenke strategisk fra dag en. Her får du hjelp til å reflektere over verdiforslag og hvordan dette ser ut opp mot kunder, brukere og hvilke kostnader ideen fører med seg. Du få en enkel inngang til å lage en “break even analyse” og du får hjelp til å lage en salgspresentasjon, for eksempel. Vi har også sammenfattet konsulentenes beste råd til ildsjeler som ønsker å starte egen samfunnsinnsats.

Utviklingshjelp til organisasjoner

Verktøykassen inneholder et bredt spekter av metoder. Alt fra hvordan lage og optimalisere vedtekter, til hvordan skape gode beslutningsprosesser i organisasjonen, til hvordan tenke systematisk og kreativt rundt tjenester og videreutvikling.

Prosperastiftelsen takker pro bono-teamet

Prosperastiftelsens frivillige team har gått gjennom 200 strategiske leveranser, plukket ut 50 verktøy og bearbeidet dem til åpen deling med ideell sektor.

Teamet har bestått av konsulentene Anne Aaby, Magnus Vøllo, Marianne Prytz, Marianne Barland, Yassin El Barkani, Anette Romdahl, Ole Petter Holen, Vibeke Høsteng, Kirsti Wiik, Victoria Utheim og Elisabeth Workinn. Foto: Prosperastiftelsen

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE