Å avslutte med workshop

Prospera-teamet i Kristiansand la opp til en spennende avslutning på sitt prosjekt. Fasilitering av en workshop som avslutning. Og på den måten skapte teamet en perfekt begynnelse for organisasjonen som skal jobbe videre!

Et Prospera-team har denne høsten hjulpet Kirkens Bymisjon Kristiansand med å skape en felles forståelse for sosialt entreprenørskap i organisasjonen (i avdelingene Rus & Rehabilitering, ledergruppa og fellesfunksjoner).  Kirkens Bymisjon i Kristiansand arbeider etter tre viktige verdier: Likeverd, Mot og Mangfold.  Målsettingen er å gi mot til å leve og tro.  En av visjonene er at Bymisjonen i dialog med ulike miljøer skal utprøve nye veier innen sosialt arbeid.

Prospera-teamet har workshop hos Kirkens bymisjon.
Prospera-teamet med god aktivering av mottaker-organisasjon i overleveringsmøtet.

Maks utbytte

Ved prosjektets avslutning valgte teamet, i samarbeid med ledelsen av Kirkens Bymisjon Kristiansand, å involvere store deler av organisasjonen i form av en presentasjon av prosjektet og en workshop.  På denne måten ble det skapt en felles forståelse for arbeidet som teamet har gjort, og ikke minst dannet et grunnlag for Kirkens Bymisjons videre arbeid med utviklingen av sosialt entreprenørskap. Målsettingen er å tilby enda bedre tjenester og gi enkeltmennesker en god mestringsfølelse.

Cecilie Egholm, prosjektleder for Prospera-teamet, forteller at teamet ønsket å forankre prosjektet i hele organisasjonen og skape eierskap til videre prosess hos alle ansatte, derfor ble workshop som avslutning sett på som en smart måte å skape en begynnelse for Kirkens Bymisjons videre arbeid.

«Dette var en fin avslutning på Prospera-prosjektet, samtidig som en god start og inspirasjon til å fortsette dette arbeidet videre i egen organisasjon.» Øystein Reinhardtsen, daglig leder i Kirkens Bymisjon Kristiansand

Tusen takk til Prospera-teamet: Stian Brødsjø, Peter Gundlach, Eilef Fiskå, Anna Gunningsberg, Cecilie Egholm og Maj-Kristin Nygård. I tillegg til disse har Muris Letic og Trond Erik Bognø bidratt på deler av prosjektet.