Case study | Å skape et sted på Holmlia

Nayat Abbouz og sønnen Yassin El Barkani booket et møte med Prospera høsten 2018 hvor de presenterte drømmen om å åpne en kulturkafé – en sårt trengt møteplass for alle på Holmlia. Prospera er stolte over å ha fått følge Nayat og Yassin fra drøm til virkelighet gjennom at to Prospera-team har fått bidra frem til åpning.

Nayat Abbouz skriver under kontrakt på leie av lokaler for Holmlia kulturkafé.

Et tydelig etterlengtet sted å møtes på Holmlia

I dag er Kulturkafén blitt en møteplass for alle som bor på Holmlia. Kaféen drives i dag med positivt resultat og har skapt nye arbeidsplasser for lokalbefolkningen. Begge prosjektene for Holmlia Kulturkafé ble gjort i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

 1. Høsten 2018 utarbeidet et Prospera-team forretningsplan og finansieringsstrategi.
 2. Våren 2019 rekrutterte et Prospera-team styremedlemmer til kafeén, og utarbeidet vedtekter for selskapet.

Prosjekt 1: Oppstartshjelp til ildsjeler

Nayat og Yassins mål var å lage en bærekraftig kulturkafe, som skaper en møteplass i lokalmiljøet på Holmlia. Holmlia Kulturkafe ønsket hjelp til å:

 • kartlegge samarbeidspartnere/stakeholders
 • utvikle en strategisk plan fram mot åpning, og i første driftsfase 
 • å hjelp til å lage drifts- og investeringsbudsjett

✓ Prospera satt sammen et team av økonomer, organisasjonsutviklere forretningsutviklere og konsulenter med kjennskap til nærmiljøet på Holmlia og kafédrift. 

✗ Holmlia kulturkafe møtte tidlig utfordringer i forhandlingene om å skaffe egnede lokaler på Holmlia. Suksessen sto og falt på tilsagn fra OBOS om egnede lokaler innenfor en fem års-periode. 

✓ Prospera utformet derfor også investeringsbudsjett og bisto i forhandlinger med OBOS, ved siden av teamets leveranse av forretningsplan og strategi for bærekraftig drift. 

Prospera-team 1

“Prospera-teamene fikk være med på en oppstartsreise. Oppstarter er alltid krevende og preget av mye usikkerhet. Prospera-teamene utviklet selve forretningsmodellen, ga juridisk hjelp og rekrutteringshjelp. Dedikerte team bisto altså med spisskompetanse.”

Anne Aaby, daglig leder i Prospera

Fra drøm til virkelighet 

Holmlia kulturkafe var avhengige av samarbeid og finansiell støtte fra flere ulike partnere for å kunne starte opp. I møte med disse partnere opplevde Yassin og Nayat at Prosperas frivillige team og administrasjon var til stor hjelp. 

Når det ble stilt spørsmål om de  “virkelig kunne klare dette ?” og “ har dere den nødvendige kompetansen og kunnskapen for å sikre en bærekraftig drift?” – opplevde de to ildsjelene at støtten fra et team med kompetente konsulenter som trodde på dem var helt avgjørende. 

Teamet hjalp Holmlia Kulturkafe med  å utarbeide både en forretningsplan og en finansieringsplan. Dette var med på å trygge alle parter på at  det var “liv laga” og verdt å satse på. Holmlia kulturkafé fikk i tillegg til konkrete verktøy, forhandlingsmuskler og generell kompetanseoverføring.

For å få til dette resultatet har Prospera skreddersydd pro bono-teamet etter behovet. Teamet besto av en organisasjoneutvikler, spesialist på sosialt arbeid, konsulent med erfaring fra Nav med særskilt kjennskap til Holmlia, en investment manager og en konsulent med styreleder-erfaring.

På prosjektets overleveringsmøte ble leieavtalen med OBOS signert.

Åpning av Holmlia kulturkafé mars 2018

På åpningen av Holmlia Kulturkafe 14. april 2019

14. april 2019 hadde Holmlianere i alle aldre møtte opp for å være med på åpningen av Holmlia Kulturkafé. Det var tydelig at mange har ventet lenge på å få en hyggelig møteplass i nærområdet. Yassin tok i mot kafégjestene på trappen med en velkomsttale der han understreket at Holmlia Kulturkafé ikke er noen vanlig kafé, men et møtested for hele bydelen.

Resultater prosjekt 1

 • Signering av avtale med Obos 
 • Holmlia Kulturkafe gikk over fra å være i en forsvarsposisjon med mye usikkerhet til å også kunne stille krav til Obos tilbake.
 • Strategisk verktøy eks: skille investeringsbudsjett og driftsbudsjett
 • Definert hva en bærekraftig driftsmodell er for Holmlia og hjelp til å navigere mot dette målet
 • Veiledning i utvikling av konseptet
 • Prospera teamet styrket også teamets motivasjon til å “stå i det”  med mye nytt og mye ukjent, som gründerne har måttet lære seg i denne oppstartsfasen. 
 • Utarbeidet en tydelig forretningsmodell som var med på å trygge både eier og partnere. 

Prosjekt 2 | Organisasjonsutvikling 

Prospera-team 2 på Kick-off

Våren 2019 ble prosjekt nummer to gjennomført. Formålet og målsettingen var nå å sikre Holmlia Kulturkafé et godt organisatorisk med god governance, samt videre engasjement og utvikling.

Prospera-teamets leveranse:

 • Sammen med eierne i det ideelle AS´et: definere behovet i fremtidig styresammensetning og utvikle kompetanseprofiler for styremedlemmer
 • Revidere vedtektene og optimalisere disse opp mot Holmlia Kulturkafes visjoner og ønsker for drift
 • Forslag til stillingsannonse og rekrutteringskanaler og publisere disse i samarbeid med eierne. Intervjue og anbefale styremedlemmer

Nytt styre på plass

Et etablert styre som er forståelsesfulle sparringspartnere med mye kompetanse,  er gull verdt for de to ildsjelene. Resultatene, slik styreleder Yassin El Barkani ser det, handler om å skape muligheter i lokalmiljøet og å kunne  bidra til noe større enn seg selv. 

Ved siden av å jobbe for en økonomisk bærekraftig modell for kafeen ønsket Yassin og Nayat mulighet til arbeidstrening og skape jobber lokalt. De kjøper alt lokalt som for eksempel benkeplater, hvitevarer, interiørartikler osv og bruker kun lokale elektrikere, rørleggere når de har behov for det. Dette skaper jobber lokalt og det skaper i tillegg stolthet. De er med på å bygge et godt  nærmiljø.

“Prospera hjalp oss med å finne et styret som ikke bare vil gjøre en god jobb og fremme bedriften, men som også gjenspeiler den motivasjonen vi har sittet med fra når ideen om en møteplass ble satt i gang.” Yassin El Barkani

Parallelt med klargjøring og planlegging av åpning, jobbet vårt andre Prospera-team for å skape en robust styringsstruktur for Holmlia Kulturkafé.

✗ Styret besto av to medlemmer, men skulle utvides med ny og nødvendig kompetanse

✗ Vedtektene var ivaretok ikke governance-prinsipper på beste måte, og begrenset utviklingsmuligheter

Resultater prosjekt 2

 • På bakgrunn av aktuelle og villige kandidater, har prosjektteamet innstilt fire nye medlemmer til styret (styret vil deretter bestå av én styreleder og fem styremedlemmer)
 • Prospera-teamet har fått utformet nødvendig dokumentasjon for gjennomføring av generalforsamling i det ideelle aksjeselskapet som sikrer de nødvendige juridiske og organisatoriske endringer for å få på plass det nye styret
 • Prospera-teamet  har utformet et forslag til handlingsplan for selskapet, som kan benyttes i det videre styrearbeidet og driften av selskapet 
 • Prospera-teamet utformet kompetanseprofilene og en liste over andre aktuelle kandidater som har meldt sin interesse ble overrakt prosjekteier
 • Prosjekteier har fått overlevert maler for innkalling og referat fra styremøter, samt konkrete tips og forslag for det videre styrearbeidet
 • Dette styret ble valgt på innstilling fra Prospera-teamet:
  • Styreleder: Yassin El Barkani, styreleder (med støtte fra mentor, Arne Waag) 
  • Nayat Abbouz (styremedlem og daglig leder) 
  • Bendik Romstad | Kompetanse: salg og markedsføring, Kitchen Reklamebyrå
  • Josefine Andrén | kompetanse: restaurant og kafédrift, CEO Funky Fresh Foods
  • Thomas Evensen | kompetanse: økonomisjef i Socentral
  • Anne Dubrau | kompetanse: matproduksjon og ledelse
Kake laget av Nayat på Holmlia Kulturkafé.

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE