Alle prosjekter trenger mentormuskler

En god prosjektleder sikrer framdrift og fokus, men vår erfaring er at det mellommenneskelige i et team er vel så viktig. Høyt kvalifiserte team-medlemmer fra ledende konsulentselskaper leverer fantastiske råd og verktøy. Men hvem skaper trygghet? Og hvem sørger for at sluttresultatet blir så bra som mulig? Mens prosjektleder har øynene på ballen og ballfordeling, har Prospera også en prosjekt-mentor med øynene på teamet.

Vil du være med som mentor eller konsulent i Prospera? Bli medlem i vårt handlekraftige nettverk i dag.

Prosjektmentor skaper trygghet

Ettersom team-medlemmene i et prosjekt gjerne er nye for hverandre og mange er nye som pro bono-konsulenter, er en viktig del av oppgaven å trygge dem i arbeidet de gjør. Mentoren må også melde tilbake til Prospera om det er tiltak som bør gjøres for å ivareta prosjektet, og leveransen som skal gjøres. Elin Ryen var prosjektmentor for et Prospera-team i Fredrikstad Teamets oppdrag vår å styrke et integreringsprosjekt i den lokale fotballklubben Lisleby FK. Ryen ser at mentoren har en viktig rolle gjennom hele prosjektreisen:

Som mentor kan jeg tilføre et analytisk og strategisk “blikk” på prosjektgruppas arbeidsform, fremdrift og prosessarbeid. Min erfaring er at det er viktig å være direkte i tilbakemeldinger til prosjektgruppen, og tørre å utfordre ideer, arbeidsmåter og innspill underveis dersom man vurderer at det er nødvendig.

Prosjektmentor sikrer godt resultat

Prosjektmentor skal være en ekstra ressurs som guider og hjelper teamet gjennom prosjektreisen. Hun eller han inspirerer med et overordnet blikk på prosessen. Prosjektmentor ivaretar båndene mellom team og kunde og legger til rette for at leveransen gir optimal verdi for begge parter. Jørn Olav Lia er en erfaren Prospera-mentor. I 2018 fulgte han fem pro bono-team som prosjektmentor. Lia oppsummerer sine erfaringer slik:

Den største verdien mentoren tilfører er å være en god strategisk sparringpartner for først og fremst prosjektleder, men også prosjektdeltagerne og prosjektmottaker. At prosjektet har en person som kan være en nøytral part gir gode muligheter for kvalitetssikring gjennom prosessen. Dette er med på å sikre et godt resultat.