Anders Kunz til Oracle-konferanse i Trondheim: Hvorfor de beste folka jobber gratis

Torsdag 21. mars deltar Anders Kunz, porteføljestyrer i Prospera på ettermiddagsmøtet «Make work more human through HR technology» som arrangeres av Oracle HCM og Prospera i Trondheim.

Programmet for møtet:

  • Menneskers konkurransefortrinn i møte med ny teknologi på fremtidens arbeidsplasser 
    v/ Lucie Katrine Sunde-Eidem, HR-direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge
  • Hvorfor de beste folka jobber gratis                 
    v/Anders Kunz, Porteføljestyrer i Prospera
  • Oracle HCM – inspirasjon på hvordan dagens teknologi kan understøtte HR inititativ
    v/Linus Gunterberg & Stine Fjell, Oracle HCM

Påmelding til eventet via Oracle HCMs Eventbrite-side. 

Om foredragsholderne

Lucie Katrine Sunde-Eidem, EiendomsMegler 1 Midt-Norge.
Lucie Katrine Sunde-Eidem er HR-direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge. Meglerbransjen representer en bransje som spås en utfordrende fremtid dersom tradisjonelle forretningsmodeller ikke fornyer seg. EiendomsMegler 1 Midt-Norge ønsker å sette seg i førersetet av utviklingen og jobber systematisk med samspillet mellom ny teknologi og kultur for å nå sine overordnede mål. EiendomMegler 1 Midt-Norge ble i 2017 kåret til årets norske LEAN-virksomhet. Videre er de også kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad av Great Place To Work Norge. Sunde-Eidem skal fortelle mer om hvordan dette arbeidet struktureres gjennom profesjonelt medarbeiderskap, årlig kulturrevisjon og systematisk arbeid med arbeidsmiljø.

Anders Kunz, Porteføljestyrer i Prospera
Prospera er et landsomfattende nettverk av dyktige konsulenter som jobber gratis for sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner på kveldstid. Prospera er i 10 norske byer og etablerte seg i Trondheim i fjor. Siden da har Prospera hjulpet blant annet Kirkens Bymisjon, Matsentralen og Røde Kors med forretningsutvikling og strategi. For å sikre deg morgendagens gode medarbeidere må du omstille deg. Fremtidens medarbeidere vil stille annerledes krav til bedriften når det gjelder muligheter for egen utvikling. Faglig utvikling forventes, men innsikt og læring hentes fra flere fronter enn før. Anders Kunz vil snakke om hvordan frivilligheten har blitt en arena for å ligge i front på utvikling av egen kompetanse.

Linus Gunterberg & Stine Fjell, Oracle HCM 
Vi er inne i en tid hvor vi ser at ny teknologi gir oss nye muligheter, og kan ta strategisk HR til neste nivå. Vi ønsker å sette fokus på at HR techology nødvendigvis ikke skaper avstand, men faktisk frigjør tid til det som er viktig – nemlig relasjoner oss mennesker imellom. Vi ser livslang læring og kompetanse som viktige områder både for forretning men også for deg som individ.