Anne Guri Solem til Prospera

Prospera gjennomfører mange prosjekter i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen hvert år. Et av våre strategiske mål mot 2024 er at hver og en av disse byene utvikler en egen pro bono-kultur som ivaretas av en lokal koordinator. Første steg på veien er ansettelse av Anne Guri Solem i Trondheim.

Anne Guri Solem går nå inn i Prosperas administrasjon som prosjektkoordinator med spesielt ansvar for prosjekter i Trondheims-regionen.

Erfaring fra pro bono-oppdrag

Anne Guri har vært pro bono-konsulent i flere prosjekter og kjenner vår virksomhet godt.

– Det er en helt egen atmosfære som følger prosjektarbeid; intensitet, forvirring, klarhet og ferdigstillelse. Alt gir energi og samhold som langt overgår den tiden man faktisk tilbringer sammen. Dette har jeg satt stor pris på med de Prospera-prosjektene jeg har deltatt i, og ønsker å legge til rette for at flere skal få den samme, gode opplevelsen, sier hun.

Fra frivillig til ansatt

Anne Guri Solem har lang erfaring fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Hun har blant annet jobbet med markedsføring, produktutvikling og kommunikasjon i Nidar AS, og med kommunikasjon og virkemiddelutvikling i Enova SF. De ti siste årene har hun drevet konsulentvirksomhet med oppdrag også for frivillig sektor. Solem tok først eksamen som Foretaksøkonom og har senere tatt en Master of Management fra BI.

Å gjøre en innsats hvor egne interesser og kunnskap blir verdsatt, gjør Prospera til en unik organisasjon. Å komme sammen for å løse faglig interessante oppgaver, med andre dyktige personer – ofte fra helt andre fagkretser, er både inspirerende og utviklende. – Som prosjektkoordinator skal jeg nå legge til rette for at andre skal få den samme gode opplevelsen som jeg har hatt, og det gleder jeg meg til. Det er mange organisasjoner og prosjekter som trenger vår støtte. Gjennom Prospera utgjør vi en viktig forskjell og jeg gleder meg til å ta fatt!