Årets prosjekter 2019

Prosperas team består av 5 konsulenter som i løpet av 3 måneder løser en utfordring for en ideell organisasjon. Vi er nå 900 pro bono-konsulenter over hele Norge og denne innsatsen har blitt feiret med banketter i flere store norske byer i år. I inngangen til 2020 har vi nådd alle våre strategiske mål som vi satt for fire år siden. Dette er pro bono-prosjektene gjennomført bare i løpet av 2019.

Tusen tusen takk til alle dyktige konsulenter som har gitt av deres kompetanse og tid!