4 premisser for godt pro bono-prosjekt

I næringslivet kalles det «Due Diligence». Hensikten er å få alle kort på bordet i forhold til hvilke personlige, finansielle, organisatoriske eller økonomiske bindinger våre potensielle oppdragsgivere har.

En avtale vil aldri være dekkende for alle de forhold vi kan tenkes utsatt for, så årvåkenhet og kvalitetssikring av prosjektene vil også være vårt tilsvar for å unngå å aktivere konsulenter i prosjekter der ikke forhold ligger til rette, eller krav til prosjektstøtte er tilfredstilt. Disse fire punktene er også sentrale for et vellykket prosjekt:

1. Respekter leveringstidspunktene

Våre prosjekter er gjerne et ledd av mange prosjekter hos våre kunder. Avhengigheten disse i mellom er ofte avgjørende. Avstem ofte dine leveringer, da manglende leveringer kan være kritiske. Passer for for eksempel dine deadlines overens med organisasjonens planer forøvrig? Sjekk oppkommende ferier, styremøter, strukturskifter, nøkkelpersoners tilgjengelighet, implementering av tilgrensende systemer etc.

2. Vi er endringsagenter

Alle våre prosjekter vil medføre endringer hos våre oppdragsgivere. Deltagelse og involvering av kunden er kritisk for gjennomføring av de endringene vi foreslår.

Fruktene prosjektet bærer med seg kan være så fristende at man ikke bruker nok tid på å avdekke kritiske forhold. Sørg derfor at kunden er åpen rundt sine utfordringer. Kartlegg interesser (spesielt er det viktig å undersøke eventuelle økonomiske interesser). I all hovedsak: Inkluder, del, verifiser og sørg for at kunden er moden for transparente prosesser.

3. Implementering

Nye løsninger krever ny kompetanse. Opplæring, support og støtte under endringene er vesentlig for at kunden vil få utnyttet de løsningene vi har foreslått.

4. Forankring

Hva blir de organisatoriske konsekvensene av våre forslag? Revolusjon er ofte fristende, men sjelden vellykket. Evolusjon,- hvor vi lar organisasjonen vokse med våre forslag er ofte mere hensiktsmessige. En forankring til ledergruppe og avstemming før levering kan være smart. Er endringene våre så dramatiske at ledere blir truet, vil rådene ikke bli fulgt.

4 råd er inspirert av Gopal K. Kapur: «Lack of Due Diligence Can Doom Project Implementation«, president of the Center for Project Management in San Ramon, Calif., og forf. av Project Management for Information, Technology, Business and Certification.

51 803 601 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE