Bedrift

Prosperastiftelsen kobler ansatte i din bedrift og ideelle organisasjoner gjennom pro bono-prosjekter. 

PRO BONO PROSJEKTER ER VINN-VINN-VINN!

 • Bedriftens ansatte får være med på meningsfulle og lærerike prosjekter
 • Ideelle organisasjoner mottar hjelp til å løse en konkret problemstilling
 • Samfunnet som helhet får mer kunnskap, læring og bedre løsninger på samfunnsutfordringer

Hva får dine ansatte og din bedrift igjen for å samarbeide med Prosperastiftelsen?

 • Bedriftens ansatte skaper samfunnsnytte ved å hjelpe en ideell organisasjon med en konkret oppgave i et tidsavgrenset prosjekt som skaper varig verdi.

 • De ansatte får bryne seg på komplekse problemstillinger med i tverrfaglige team med mennesker fra ulike bedrifter, bransjer og sektorer.

 • Pro bono-prosjekter er gøy, lærerikt og meningsfullt! Ansatte i bedriften vil ta med seg økt motivasjon, kunnskap og økt bevissthet omkring bærekraft tilbake til arbeidsplassen.

Gi de ansatte i din bedrift mulighet til å engasjere seg pro bono, ta kontakt med Lene Egeli, leder for bærekraft og partnerskap, for en uforpliktende prat på 92160695 eller send en mail på lene@prosperastiftelsen.no.

Bærekraftige prosjekter

Alle prosjektene Prosperastiftelsen gjør retter seg mot organisasjoner som jobber med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Blant organisasjonene som har mottatt Prospera-prosjekter er:

 • Bybi
 • Grønt arrangement (Sogn og Fjordane Idrettskrets Norges Fotballforbund)
 • La Humla Suse
 • Moving Mamas
 • Bærekraftige liv
 • Ungt Entreprenørskap
 • Kirkens Bymisjon
 • Røde Kors
 • Sisters in Business
 • Matsentralen
 • Guttas Campus
 • Frilager
 • BUA
 • Marinrepreratørene

Nedenfor viser grafen en oversikt over Prosperas innsats etter FNs bærekraftsmål (antall Prospera-prosjekter knyttet til ulike bærekraftsmål 2014-2021). 

Dette er Prosperastiftelsen

Prosperastiftelsen er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse, registrert i Frivillighetsregisteret som gir bort kritiske tjenester til ideelle organisasjoner slik at de kan lykkes bedre med sine samfunnsoppdrag. Siden 2009 har Prosperastiftelsen gjennomført mer enn 250 prosjekter for ideelle organisasjoner. Konsulenttjenestene som er donert til frivilligheten tilsvarer en verdi på over 104 millioner kroner. Prospera-nettverket av frivillige består i dag av mer enn 1 300 konsulenter over hele landet.

Slik er et pro bono-prosjekt

Prosperas modell baserer seg på avgrensede prosjekter av tre måneders varighet. Vi setter sammen team på fem forskjellige personer med relevant spisskompetanse. Disse kommer fra forskjellige sektorer, bransjer og bedrifter, og på tre måneder løser de en konkret utfordring for en sosial entreprenør eller ideell organisasjon. 

Teamene leverer håndfaste verktøy som skaper varig verdi i organisasjonene som mottar hjelp. Vi hjelper ideelle organisasjoner med blant annet rekruttering av frivillige, strategiutvikling, organisasjonsutvikling, utvikling av web-løsninger, økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, brukerundersøkelser, evaluering og markedsføring.

“Jeg opplever at det å jobbe med frivillighet på denne måten har gjort meg til en bedre konsulent og leder – jeg har rett og slett blitt bedre i jobben min av å bidra på fritiden. Det er kort oppsummert en vinn-vinn-vinn-situasjon – for prosjektmottakerne, for Prospera-konsulentene og for konsulentenes arbeidsgivere.”

Andreas Nesse Persson, frivillig konsulent i Prosperastiftelsen

“Det har vært utrolig spennende å være med på et prosjekt i Prospera fordi her jobber du på kryssdisiplinære prosjekter, blir kjent med andre konsulenter, og bidrar med å spille ideelle organisasjoner enda bedre!”

Ole Thomas Tørresen, frivillig konsulent i Prosperastiftelsen

Gi de ansatte i din bedrift mulighet til å engasjere pro bono, ta kontakt med Lene Egeli, leder for bærekraft og partnerskap for en uforpliktende prat på 92160695 eller send en mail på lene@prosperastiftelsen.no.