Case Study | Redd Ridderrennet!

Vinteren 2018 begynte det å bli tydelig. Det tradisjonsrike og legendariske Ridderrennet hadde store problemer. Det som hadde vært en organisasjon «alle» kjente til. Nå ble det klart at gjennomsnittsalderen både på de som kjente organisasjonen og deltakerne var økende. 

Det flotte og banebrytende arbeidet som grunnleggeren Erling Stordal gjorde og organisasjonen som vokste fram er lite kjent blant yngre personer og organisasjonens plass i allmennhetens bevissthet var synkende. Selv om det tette samarbeidet med både Forsvaret og Norges Idrettshøgskole fortsatte, var det vanskeligere å finne og beholde andre sponsorer. 

Situasjonen var alvorlig og et Prospera-team ble høsten 2018 satt på saken. De skulle se på hvordan organisasjonen bedre skulle gjøres relevant for yngre generasjoner og hva som skulle til for at flere sponsorer skulle ønske å bidra.

(Foto: Ridderuka 2018)
Foto: Ridderennet

Fare for avlysning

Styreleder Håkon Gisholt, som selv er svaksynt, er fortvilet. Livsverket og de stolte tradisjonene som Erling Stordahl skapte, har minus i regnskapet. Tallene har vært røde over en periode. Det siste året var det minus millionen. Slik kan det ikke fortsette.

Vinterens utgave, både Ridderrennet og Ridderuken, kan bli det siste året det blir mulig å skape et idrettsarrangement som 500 funksjonshemmede deltar på. Med ledsagere, trenere og annet støttepersonell, er tallet oppe i nesten 1500.

– Vi har virkelig jobbet overtid for å få til dette, men det går ikke, virker det som. De sponsorene vi har vært i kontakt med, ender med å signere avtaler med toppidrettsutøvere og deres forbund, sier Gisholt. (Aftenposten.no)

Snuoperasjonen

Et par uker etter at Prospera-teamet startet sitt arbeid ble situasjonen akutt kritisk. Organisasjonen stod i fare for å måtte avlyse Rennet for 2019, på grunn av pengemangel. Takket være aktiv innsats fra mange hold gikk Oppland fylkeskommune og Kulturdepartementet inn med ekstraordinær midler, slik at den akutte krisen ble avverget. 

Prospera-team hjelper mange organisasjoner med problemer, men så akutt er det heldigvis sjelden situasjonen er.

– Vi synes Ridderrennet er et så viktig arrangement. Derfor har vi tildelt den summen arrangøren har søkt på, sier kulturminister Trine Skei Grande (V). (Aftenposten 1. november 2018)

Fra utfordrer til etablert organisasjon

Prospera-teamet jobbet langsiktig, og fikk på plass en grunnleggende analyse av situasjonen og forslag til hva organisasjonen skulle satse videre på. Visjonen «Å gjøre det umulige mulig» ble både en beskrivelse på hva organisasjonen gjør for andre, og hva organisasjonen måtte gjøre for å overleve. 

(Foto: Ridderuka 2018)
Foto: Ridderennet

I Ridderrrennets begynnelse utfordret grunnleggeren de etablerte normene og tilførte markedet noe helt nytt, nemlig et arrangement som var verdens mest attraktive vintersportsuke for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nå er deres rolle i samfunnet heldigvis en helt annen. Hva skulle Ridderrennet gjøre for å re-etablere posisjonen?

Prospera-teamet samlet verdier og formål, de utviklet en merkevareplattform, en avsenderidentitet og tydeliggjorde kommunikasjonsoppgavene gjennom blant annet et årshjul. Blant annet foreslo de å øremerke tid og ressurser med ansvar for markedsføring. Det ble også laget et verdigrunnlag og forslag til struktur for sponsorarbeidet. De oppfordret dessuten Ridderrennet til å fortsette å eksperimentere for å tiltrekke seg yngre deltakere. Teamets bidrag la grunnlaget for administrasjonens videre arbeid med omleggingen av markedsarbeidet.

Givende arbeid å være med på

«Vi fikk mye informasjon på en gang og vi oppfattet at situasjonen var kritisk og at vår leveranse virkelig kunne utgjøre en forskjell. Dette ble et viktig arbeid for et viktig prosjekt.

Situasjonen var alvorlig og prosjektet var både relevant og spennende. Jeg syntes det var kjempespennende og jeg lærte mye av de andre i gruppa som jeg har hatt bruk for senere. Det ga flott innsikt inn i fagområde og sektor jeg som prosjektleder ikke kjent så godt fra før.

Vi anbefalte en stilling/ halvstilling til markeds/sponsorarbeid. Jeg ser at dette har kommet på plass. Det er også fint å se at nye sponsorer har kommet til.» Prosjektleder Arild Ulset

Veldig fornøyde!

“ Vi er veldig fornøyde med at vi fikk en grundig innsiktsrunde gjennom arbeidet Prospera-teamet gjorde. Det var kunnskapsrike mennesker og vi hadde gode diskusjoner underveis. De var inne og jobbet med oss i tre måneder, og de ga oss gode perspektiver til å ta fatt på de mer langsiktige oppgavene, som vi er godt i gang med”, sier Anne-Kristin Wadahl, Ridderrennets generalsekretær.

Arbeidet med å realisere planen blir gjort av Ridderrennets styre og administrasjon. Ett år etter har flere nye sponsorer kommet til og administrasjonen har fått på plass en rekke tiltak. “Prospera-teamet gjorde en grundig jobb i de tre månedene prosjektet varte. Resultatet av deres arbeid har vi tatt med oss i den videre arbeidet med å realisere forslagene de kom med”, sier Wadahl videre.

✓ Stiftelsen «Vi sammen» med Aker Solutions, Aker BP og Kværner gikk inn som samarbeidspartnere og finansierer en ny helstilling som markeds- og sponsoransvarlig. 

✓ Entra, Ragnsells og Lions har sammen med fylkeskommunen og kommune også gått inn som samarbeidspartnere. Det lange samarbeidet med Forsvaret fortsetter, nå i rollen som generalsponsor.

“Det var veldig bra å få satt alt i et markedsmessig system ved bruk av relevante verktøy, så tusen takk! Prospera-teamet satte mye informasjon, som vi hadde i ryggraden, i ett system ved bruk av relevante verktøy. Det var veldig nyttig.” Ridderrennets generalsekretær Anne-Kristin Wadahl i evaluering til Prospera.

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE