Kavlifondet, ny strategisk partner

Det er en stor glede å kunne meddele at Kavlifondet har blitt en strategisk partner for Prospera.

Kavlifondet tildeler i denne sammenheng NOK 1 million kroner til Prosperas arbeid. Disse midlene vil gå til å styrke Prosperas organisasjon, herunder ansettelse av en fulltids daglig leder. Kavlifondet har en spennende prosjektportefølje som Prospera allerede jobber med. Prospera har den senere tiden jobbet for Sykehusklovnene som Kavlifondet også støtter, samt at Prospera tidligere har jobbet med Africa Start-Up som også støttes av Kavlifondet. Prospera forventer å støtte flere slike Kavli-prosjekter fremover.

Om Kavlifondet

Kavlifondet eier Kavlikonsernet. Mens deler av overskuddet i Kavlikonsernet skal styrke og utvikle virksomheten, går resten av overskuddet til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Det betyr at hver gang du handler et produkt fra Kavli, Q-Meieriene eller Korni, er du også indirekte med på å støtte forskning, kultur og humanitær virksomhet i inn- og utland.

Det er Kavlikonsernets eierskapsmodell som muliggjør Kavlifondets allmennyttige virksomhet. Kavli er bygget på en sterk og tradisjonsrik kultur, der noen av de viktigste verdiene er verdiskaping og allmennytte. Kavlifondet ble stiftet i 1962 av Knut Kavli, sønn av konsernets grunnlegger Olav Kavli.

Tildelingene fra Kavlifondet varierer fra år til år ut fra konsernets overskudd og aktuelle prosjekter. Fondet har de siste årene gått fra å støtte mange små prosjekter til å konsentrere seg om færre og større prosjekter som tydeligere representerer fondets formål.

Om den økonomiske støtten

Den økonomiske støtten vil gå til å ansette en daglig leder. Styret har derfor satt i gang en prosess med å engasjere en daglig leder som kan jobbe fulltid med organisasjonen. Prospera ser også på muligheten for å ekspandere organisasjonen til flere geografiske steder i Norge. Støtten fra Kavlifondet vil være med å muliggjøre disse iniativene.