City Changers: Fra ide til gjennombrudd

City Changers samler helsepersonell som stiller sin fritid til rådighet slik at ungdom som sliter får snakke med en trygg voksenperson på telefon når de trenger det som mest.

På kort tid har City Changers bygget en utrolig kapasitet for å fange opp ungdom som strever. City Changers er nå en proff organisasjon på vei til å skalere til flere norske byer. Prospera hjalp City Changers på veien fra idé til gjennombrudd.

Hjelp i en kritisk fase

City Changers ble etablert i Kristiansand i 2016. Prospera-teamet bestående av Eilef Fiskå, Andy Harrison, Ronny Rognhaugen og Stian Brødsjø gjennomførte høsten 2017 et prosjektet for å hjelpe City Changers til ”Bærekraftig organisering”.

Daglig leder Audun Rensel sier at CityChangers er veldig fornøyde med hjelpen de fikk av Prospera-teamet.

“Vi har blitt en sterkere organisasjon, det var helt nødvendig med konsulenthjelp på det tidspunktet teamet kom inn i bildet.”

City Changers trengte hjelp til faste rammer for økonomi og organisering av virksomheten. Prospera-teamet leverte en smart modell for kapasitetshåndering. En stor hjelp når man er midt i første vekstfase og må ha et godt beslutningsgrunnlag for de valgene man tar. I tillegg utviklet konsulentene budsjett, konkurrentanalyse, og tydliggjorde de viktigste strategiske valgene CC måtte ta.

Vi har brukt verktøyene teamet leverte som en manual. Dersom vi følger rådene, ser vi at ting utvikler seg i riktig retning. Selv om vi fortsatt er en ung organisasjon i utvikling, er vi langt på vei nå blitt en mer bærekraftig organisasjon. – Audun Rensel

Vekst og skalering

City Changers har sett at modellen deres fungerer, og får stadig forespørsler fra andre byer. Audun Rennsel peker på at behovet for samtaletilbud øker i takt med at flere ungdommer sliter med psykiske vansker.

City Changers starter opp sin virksomhet i Grenland og Drammen. Målet er at de skal åpne et nytt kontor på østlandet høsten 2019. Dette er første steg på veien til nasjonal skalering. Organisasjonen har blitt bevilget 1,5 millioner over statsbudsjettet i 2018 og 2019.

I tråd med Prospera-teamets råd har også City Changers knyttet til seg flere langsiktige økonomiske samarbeidspartnere. Dette muliggjør en økt satsning på markedsføring, slik at tilbudet blir kjent for enda flere ungdommer som har behov for noen å snakke med.

City Changers’ resultater

  • Flere frivillige og flere kontaktpunkter med ungdommer
  • Implementerte systemer for organisasjon og økonomi
  • Flere økonomiske samarbeidspartnere
  • Gjennomslag på statsbudsjettet 2018 og 2019
  • Ansatt ny medarbeider i administrasjonen
  • Skalering til to nye byer, inkludert nytt kontor på Østlandet