Corona påvirker høstens Prospera-team

Prospera-høsten er i gang og mange suverene team er i gang med å hjelpe spennende organisasjoner. Tusen takk til alle som donerer sin tid og kompetanse.

Denne høsten må vi passe ekstra godt på oss selv og andre. Prosperas administrasjon følger med på gjeldende råd og retningslinjer.

 • Vurder om team-møter kan holdes digitalt.  Prosjektkoordinator vil være behjelpelig med å kalle inn til digitale møter, og vi gir support til konsulenter som har behov. Ta kontakt så hjelper vi!
 • Dersom man likevel skal møtes fysisk. I Prosperas møterom i Karl Johans gate 8 er det plass til at opp til 6 personer møtes, med 1 meters avstand. Ved behov for større møterom vil vi være behjelpelige med å leie dette. Vi har tilgang til å låne gode møterom på det nye Deichmanske biblioteket i Bjørvika. 
 • Akkurat nå er budskapet fra Oslo Kommune at vi må redusere antallet passasjerer på kollektivtrafikken. Konsulenter i Oslo som er avhengig av kollektivtrafikk oppfordres derfor til å delta digitalt.

Møteregler

 • Husk god håndhygiene og 1 meter avstand mellom deltakere i møtet
 • Personer som er i karantene, har luftveissymptomer eller andre symptomer på Covid-19 skal ikke delta på møtet
 • Vurderer grundig ut fra egen situasjon om fysisk møte er lurt fra gang til gang
 • Delta via videokonferanse om du er usikker
 • Servering av mat på møtet er dessverre ikke forsvarlig og må unngås
 • Vi oppfordrer teamene til å holde møtene så korte som mulig, maks 1,5 timer

For møter i Karl Johans gate 8

 • Kun to møter/team kan holdes i disse lokalene samtidig
 • Prosjektleder noterer hvem som har deltatt i møtet i bok som ligger tilgjengelig på møterommene. Hjelp gjerne hverandre slik at dette føres riktig.
 • Prosjektleder er ansvarlig for å desinfisere håndtak, bord og relevante overflater etter møtet er ferdig. Hjelp hverandre å huske!

Dersom vi blir gjort kjent med at smitte har oppstått i vårt nettverk, vil vi følge FHIs retningslinjer og utføre nødvendige tiltak. Prospera vil bidra til å forebygge smitte, og begrense de eventuelle skadevirkningene virusutbruddet medfører, så langt det lar seg gjøre.

Vi ser det er høy aktivitet og masse bra arbeid som gjøres i teamene og gleder oss over hjelpen som gis!

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE