Corona påvirker vårens Prospera-team

Med umiddelbar virkning anmodes alle aktive pro bono-team til å gjennomføre sine viktige innsatser fra hjemmekontor, og å unngå fysiske møter, inntil videre.

  • Prosperas administrasjon vil lage faste virtuelle møterom, som teamene kan holde sine avtalte møter i.
  • Oppstartsmøter og overleveringsmøter kalles inn til og gjennomføres digitalt.
  • Prosperas administrasjon ber pro bono-konsulenter som er engasjert i prosjekt ta kontakt med oss i administrasjonen for å teste møterommene, slik at alt er klart når teamet skal møtes.
  • De teamene som i kraft av sitt oppdrag skal intervjue, gjennomføre workshops med brukere etc. må finne alternative måter for gjennomføring. Prosperas administrasjon er tilgjengelige for å bidra til å finne gode løsninger.
  • Lenke og dialog rundt de virtuelle møterommene legges ut i teamenes Slack-kanal. Ring oss dersom du har utfordringer med å komme inn på , eller orientere deg i Slack.

Administrasjonen holder seg løpende oppdatert om situasjonen, utviklingen, og om retningslinjer gitt fra FHI. Tiltak iverksettes basert på dette.

Vi har sterkt fokus på at vi som nettverk og organisasjon forholder oss til de enhver tid gitte retningslinjer fra myndighetene.

Dersom vi blir gjort kjent med at smitte har oppstått i vårt nettverk, vil vi følge FHIs retningslinjer og utføre nødvendige tiltak. Prospera vil bidra til å forebygge smitte, og begrense de eventuelle skadevirkningene virusutbruddet medfører, så langt det lar seg gjøre.

Vi ser det er høy aktivitet og masse bra arbeid som gjøres i teamene og gleder oss over hjelpen som gis!

43 793 601 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE