Corona påvirker vårens Prospera-team

INNLEGGET ER OPPDATERT 29. APRIL, SE SISTE AVSNITT.

Med umiddelbar virkning anmodes alle aktive pro bono-team til å gjennomføre sine viktige innsatser fra hjemmekontor, og å unngå fysiske møter, inntil videre.

 • Prosperas administrasjon vil lage faste virtuelle møterom, som teamene kan holde sine avtalte møter i.
 • Oppstartsmøter og overleveringsmøter kalles inn til og gjennomføres digitalt.
 • Prosperas administrasjon ber pro bono-konsulenter som er engasjert i prosjekt ta kontakt med oss i administrasjonen for å teste møterommene, slik at alt er klart når teamet skal møtes.
 • De teamene som i kraft av sitt oppdrag skal intervjue, gjennomføre workshops med brukere etc. må finne alternative måter for gjennomføring. Prosperas administrasjon er tilgjengelige for å bidra til å finne gode løsninger.
 • Lenke og dialog rundt de virtuelle møterommene legges ut i teamenes Slack-kanal. Ring oss dersom du har utfordringer med å komme inn på , eller orientere deg i Slack.

Administrasjonen holder seg løpende oppdatert om situasjonen, utviklingen, og om retningslinjer gitt fra FHI. Tiltak iverksettes basert på dette.

Vi har sterkt fokus på at vi som nettverk og organisasjon forholder oss til de enhver tid gitte retningslinjer fra myndighetene.

Dersom vi blir gjort kjent med at smitte har oppstått i vårt nettverk, vil vi følge FHIs retningslinjer og utføre nødvendige tiltak. Prospera vil bidra til å forebygge smitte, og begrense de eventuelle skadevirkningene virusutbruddet medfører, så langt det lar seg gjøre.

Vi ser det er høy aktivitet og masse bra arbeid som gjøres i teamene og gleder oss over hjelpen som gis!

Oppdatering 29. april 2020

Tusen takk til våre team som har stått på for fullt for å hjelpe, til tross for at arbeidet skiftet karakter denne våren. Vi er imponerte over alle som opprettholder sine engasjement. 

Vi anmoder fortsatt våre pro-bono team å gjennomføre sine viktige innsatser fra hjemmekontor, og å unngå fysiske møter, inntil videre. 

Vi ønsker å minimere fysiske møter i størst mulig grad. Flere av våre team har imidlertid uttrykt et  behov for å møtes fysisk. Om fysiske møter må gjennomføres, anbefaler vi å møtes utendørs om mulig. Dersom det er svært ønskelig for team å møtes inne, har vi tilrettelagt for møter i våre lokaler.

Dersom ditt team har et sterkt behov for å gjennomføre et fysisk møte, ta kontakt med prosjektkoordinator for å bli enige om ytterligere detaljer og booking av møterom.

I tråd med retningslinjer fra Folkehelseinstituttet understreker vi følgende:

 • Det vil kun være tillatt med ett møte, og ett team per kveld.
 • Hvert enkelt teammedlem må selv vurdere utfra egen situasjon om det er forsvarlig å delta på et fysisk møte.
 • Det må legges til rette for at de som ønsker kan delta i møtet via videokonferanse.
 • Aldri mer enn fem personer i et møte
 • Det må være 2 meter avstand mellom alle som deltar i møtet
 • Kjøkkenet skal ikke brukes, og det skal ikke være servering på møtet.
 • Prosjektleder har ansvar for å benytte desinfiserende midler på håndtak, bord og relevante overflater før oppstart og etter møtet er ferdig.
 • Personer som er i karantene, har luftveissymptomer eller andre symptomer på Covid-19 skal ikke delta på møtet. 
 • Vi oppfordrer teamene til å holde møtene så korte som mulig.

Vi henviser videre til FHI sine retningslinjer for fysiske møter og arrangementer

Dersom Prosperas kontor skal benyttes må møterom bookes gjennom prosjekt-koordinator.

Vi hjelper gjerne med å tilrettelegge ytterligere for gode digitale møter i teamene, ta kontakt om dere trenger tips eller støtte. 

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE