Derfor bør du ha pro bono-erfaring på CV-en

Det skal ikke stikkes under headhunterens stol at pro bono er en juvel på CV-en.

Anne Dordi Alseth, headhunter
Anne Dordi Alseth, Regional manager Experis Executive and recruitment

Prospera har snakket med Anne Dordi Alseth, Regional manager ved Experis Executive and recruitment i Trondheim, et av Norges største rekrutteringsbyrå, for å forstå hvordan en CV med frivillighet og pro bono-arbeid kan stikke seg ut i bunken.

Anne Dordi mener at frivillig erfaring har stor verdi på en CV:

Det viser at du har et engasjement og brenner for noe, og at du er villig til å bruke tid på det. Det kan fortelle oss noe om hva du er interessert i og det viser oss noe om hvordan din atferd kan være når du er engasjert. Vi ønsker å rekruttere engasjerte og motiverte mennesker, det har stor betydning for jobbutførelse.

Vil du ha pro bono på din CV? Klikk her og du er på god vei!

Det å vise at man gjør den lille ekstra innsatsen, gjør at man skiller seg ut fra mengden ifølge Anne Dordi:

Med pro bono erfaring skiller CV-en seg ut, nettopp fordi jeg da får et inntrykk av et menneske som engasjerer seg, ikke er redd for å ta i et tak, og som er villig til å gi noe ekstra når det trengs.


Det er mange måter man kan engasjere seg på. Hva er da fordelene med å bruke jobbkompetansen sin når man skal jobbe frivillig? I følge Anne Dordi er en CV med pro bono-erfaring spesielt bra fordi det sier noe om at man ønsker å dele og bruke egen kunnskap til nytte for andre. I tillegg utvikler det egen kompetanse:

“Du blir kjent med mange nye mennesker som du kanskje ellers ikke ville blitt kjent med og du jobber i prosjektgrupper med utrolig dyktige mennesker som villig deler sin kunnskap. Gjennom dette lærer du deg å sette deg inn i andre type problemstillinger og i en annen kontekst enn det du normalt kanskje jobber med og det har stor verdi for utvikling av egen kompetanse og verdi.”