Dette leverte vi våren 2017

Ni team fant sammen i vår og leverte løsninger på ideelle organisasjoners utfordringer. Dette er løsningene som ble levert og menneskene som gjorde det mulig.

Med innsatsen som er lagt ned i løpet av våren er kompetanse tilsvarende en verdi av 3. 5 millioner kroner donert til ideell sektor. Vi kan dermed skru opp verdien Prospera har overført fra næringslivet til ideell sektor fra 2014 og frem til i dag til 12 066 600,-. Det er vi stolte av!

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE