Doner et prosjekt til en sosial entreprenør!

Bedrifter kan donere prosjekter til sosial entreprenører og ideelle organisasjoner via Prospera. Prospera jobber på en unik, bærekraftig arena som kombiner kompetanseutvikling og samfunnsansvar. Vårt virkemiddel er kompetansebasert frivillighet.

For oss handler bærekraftighet om å sikre fremtiden. Det handler om å anstrenge seg for å oppnå en høyere livskvalitet for alle mennesker der økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.

I Prospera gjør vi dette gjennom å gi gratis konsulenttjenester til sosial entreprenører og ideelle organisasjoner for å hjelpe de å nå sine sosiale mål. De sitter på en god ide om hvordan en konkret sosial utfordring kan løses, men har ikke nødvendigvis den forretningsmessige erfaringen eller faglige kompetanse som skal til for å lykkes.

Bli bedriftspartner

Din bedrift kan ta et første skritt mot kompetansebasert frivillighet ved å muliggjøre prosjekter via prosjektdonasjon. For om bedriften betaler 78 000,-, vil et team på fem konsulenter, gi fem timer i uken i tre måneder og vi vil til sammen ha genrert en samfunnsnytte på 305 000,-. Kost/verdi = 1:5. Dette er svært effektiv økonomisk hjelp.

  • Bedriften betaler 78 000,-
  • Prosperaprosjektet generer en verdi på 390 000,-*
  • Et team etableres på fem pro bono-konsulenter (enten fra Prospera eller bedriften)
  • Prospera fasiliterer prosjektet
  • Prosjektet varer i tre måneder
  • Hver pro bono-konsulent bidrar med fem timer per uke
  • Prosjektgaven skreddersys gjerne opp mot bedriftens forretningsmål

*basert på en timepris på kr 1300,- og 60 timers innsats x 5 konsulenter

Eksempel: Techland er opptatt av teknologi og kompetanse. Deres ønske er å donere et prosjekt til en organisasjon som jobber med å overføre kompetanse rundt teknologi. Prospera mottar 61 000,- og fasiliterer et prosjekt som skal hjelpe Lær Kidsa Koding med å forbedre logistikk. Sammen har vi overført en tjeneste til Lær Kidsa Koding verdt 390 000,-

Bli bedriftspartner

51 803 601 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE