Dråpen i havet

Prospera er Norges ledende organisasjon innen kompetansebasert frivillighet. Vi har 250 pro bono-­konsulenter som bidrar i Prosperas prosjekter. Vi leter nå etter en engasjerte frivillige til å delta i et prosjekt på tre måneder hvor Prospera skal støtte “Dråpen i havet”.  Man må kunne sette av fem timer i uken innenfor dette tidsløpet på tre måneder.

Dråpen i Havet yter hver eneste dag direkte hjelp til mennesker på flukt. Vi har til enhver tid mellom 50-60 frivillige hjelpeparbeidere i felt i Hellas. Nå ønsker vi oss også frivillig hjelp til økonomiarbeidet, slik at vi får på plass enkle og gode systemer og rutiner for dette i vårt videre arbeid. Frivillig arbeid er gøy, og det er lite som er mer inspirerende enn å få yte så konkret hjelp som det Dråpen i Havet gjør i dag.” – Trude Jacobsen, Generalsekretær i Dråpen i Havet.

Nå ønsker Prospera å sette sammen et team av en prosjektleder, en regnskapsfører, en økonom og en jurist. Oppdraget teamet skal utføre er å frem til forslag om hvordan Dråpen i Havets sin regnskapsmodell skal se ut. Arbeidet vil pågå i 3 mnd, og hvert teammedlem må forvente å bruke rundt 5 timer i uken under disse 3 mnd. Alt arbeid er veldedig og vil foregå på kveldstid.

Søk på rolle som Frivillig prosjektleder

Søk på rolle som Frivillig økonom

Søk på rolle som Frivillig regnskapsfører

Søk på rolle som Frivillig jurist

Vil du være med å skape denne svært aktuelle og nødvendige satsingen? Du vil bidra til å legge grunnlaget for god drift slik at Dråpen i havet kan hjelpe flere mennesker i nød.