Du er viktig i den lange dugnaden

Prosjektkoordinator Anne Guri Solem

Alle Prospera-konsulenter har sagt seg villige til å bidra med sin faglige kunnskap og erfaring, men hva nå?

I en krisesituasjon blir alle prioriteringer nullet ut, og vi starter på nytt. Felles innsats for liv og helse går foran foran individuelle ønsker og behov. Deretter kommer å ta vare på våre nærmeste samt å hjelpe til med å holde samfunnsmaskineriet i gang. Hvorfor skal frivillige fortsette å prioritere arbeid for Prospera-prosjekt i en den slik situasjon, kan det hende du har spurt deg selv om?

Alle ønsker oss tilbake til en mer normal hverdag så raskt som mulig. For å komme dit trenger vi innsats i lang tid tid. Fullførte Prospera-prosjekter er en viktig del av den lange dugnaden og vil gjøre det lettere for organisasjonene å komme tilbake på en bedre måte.

Vi hjelper sårbare grupper

Alle Prospera-konsulenter har grunn til å være stolte over den viktige innsatsen som gjøres for organisasjoner som hjelper andre. Alle prosjektene våre støtter viktige samfunnsoppgaver. Og mange hjelper de mest sårbare av alle. De som ikke står på barrikadene for sine behov, men ofte har mindre sikkerhetsnett enn de fleste. Når hjulene kommer i gang igjen er det viktig at disse gruppene ikke kommer sist i køen og må nøye seg med det som er igjen.  Prospera-team over hele landet bidrar med sine faglige kunnskaper og erfaringer med å fjerne ulike flaskehalser i organisasjonene, slik at disse står bedre rustet til å takle hverdagen når den kommer. Din innsats teller minst like mye som før!

Vi avlaster beredskapsorganisasjoner

Prospera hjelper både store og små organisasjoner, deriblant Norsk Folkehjelp, Røde Kors og andre som inngår i beredskapen i Norge. Organisasjonenes ledelseskapasitet er nå i stor grad opptatt av den akutte situasjonen. Våre prosjekter hjelper dem å legge planer for tida «etterpå», slik at de blir enda bedre i stand til å ivareta de oppgavene som nå er satt på vent.

Vi ivaretar og styrker vår egen mentale helse

Utfordrende tider krever styrke og utholdenhet, også mentalt. «Dette er ikke en sprint, men en maraton», påpekes av mange. Vi snakker ikke om dager, men uker og måneder før vi er tilbake til en mer normal situasjon. Og hva som er normalt blir antagelig ikke som før.

Forskning viser at de som er aktive, gjør noe sammen med andre og gjør ting som er meningsfulle for dem og verdifulle for andre, styrker sin mentale helse. Å være Prospera-konsulent fyller alle disse kriteriene. Ved å delta hjelper du ikke bare andre, du setter deg selv i stand til å takle motgangen bedre.

Behovet for hjelp vil ikke være mindre til høsten! Jo flere prosjekter vi kan fullføre i vår – jo flere kan vi hjelpe i neste runde. Noen av dere jobber mer enn noen gang med å holde samfunnsmaskineriet i gang. Vi andre kan trå til med å sikre at Prospera-prosjektene realiseres. Det er viktige bidrag i den lange dugnaden for å ta vare på hverandre.