Egeli og Vøllo til Prospera

De siste årene har Prosperastiftelsen opplevd en eventyrlig vekst. Prospera er nå et nasjonalt pro bono-nettverk med nedslagsfelt i de fleste større norske byer. Nå styrkes administrasjonen. Magnus Vøllo går inn i stillingen som administrasjonskonsulent fra august 2018, og Lene Egeli som prosjektkoordinator fra sommeren 2018.

Søk Prospera om pro bono-hjelp av dyktige konsulenter her.

Tilbake fra New York

Lene Egeli

Prosjektkoordinator: Lene Egeli

Lene Egeli er ny prosjektkoordinator og skal ha en koordinerende rolle i gjennomføringen av Prosperas pro bono-prosjekter.

Lene har en bred bakgrunn fra bistand og globale problemstillinger til organisasjonsutvikling, media, salg, og undervisning. Hun har jobbet med utviklingsspørsmål i Afrika, Asia og USA innen områder som blant annet kvinners rettigheter, lokal kapasitetsbygging, inkluderende byplanlegging, godt styresett, privat-offentlig utviklingssamarbeid og sosiale innovasjoner.

Lene har mastergrad i internasjonale relasjoner og organisasjonsutvikling fra The New School University i New York og har spesialisert seg innen prosjektstyring, hvor prosjektdesign, implementering- og evaluering er sentralt.

Bred pro bono-erfaring

De siste 6 årene har Lene bodd i New York: “Det er der jeg fikk kjennskap til, og erfaring med, pro bono arbeid og forstod viktigheten av frivillighet både for enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet som helhet”. Erfaringen hun har opparbeidet seg, har gitt henne god innsikt i ulike organisasjoner og deres endringsprosesser.

Lenes seneste jobberfaring er fra Huairou Commission, en global NGO som er tilknyttet FN. Hun har jobbet med å implementere FNs bærekraftsmål sammen med grasrot kvinner globalt. I tillegg koordinerte hun organisasjonens medlemmer i Asia, Afrika og Latin Amerika gjennom organisasjonens interne endring.

Et sitat som Lene personlig identifiserer seg med og som oppsummerer fint hvorfor hun er så glad for å være en del av Prospera:

“From what we get, we can make a living. What we give; however, makes a life.” –Arthur Ashe.

“Jeg gleder meg veldig til å følge pro bono-team som jobber iherdig med å levere verdiskapende prosjekter slik at de fantastiske ideelle organisasjonene vi har i Norge kan oppnå ønskede resultater og utstrakt innflytelse,” – Lene

Ideelle organisasjoner kan søke Prospera om prosjektstøtte gratis av dyktige konsulenter her.

Skaleringserfaring fra skole

Administrasjonskonsulent: Magnus Vøllo

Administrasjonskonsulent: Magnus Vøllo

Magnus Vøllo er 27 år og kommer fra Fredrikstad. Han er utdannet statsviter fra Lunds Universitet i Sverige og har studert offentlig forvaltning i Utrecht i Nederland. De siste fire årene har Magnus vært med å starte en ny videregående skole i Fredrikstad, der han har jobbet som administrasjonsleder. «Skoleprosjektet har vært utfordrende! Vi opplevde en dobling i antall elever og lærere tre ganger de første fire årene. Jeg ser fram til å bruke erfaringene fra denne reisen til å være med å videreutvikle Prosperas administrasjon», sier Vøllo.

Skal rekruttere konsulenter

I Prospera skal Magnus blant annet jobbe med rekruttering og oppfølging av konsulenter. En annen viktig oppgave blir å utvikle gode administrative rutiner, slik at Prospera kan følge opp konsulenter og prosjekter så effektivt som mulig. «Jeg gleder meg til å bli kjent med engasjerte konsulenter og frivillige, og håper jeg kan bidra til at vi kan bli enda fler i nettverket vårt.» sier Magnus Vøllo.

Falt for visjonen

Magnus forteller videre at han falt for Prosperas misjon om å knytte kompetanse fra næringslivet sammen med sosiale entreprenørers gode ideer. «Jeg ble utrolig imponert da jeg leste om alle de flotte prosjektene Prosperakonsulentene har hjulpet frivillige organisasjoner med de siste årene.» sier Magnus selv er speiderleder på fritiden.

Vi takker våre støttespillere:

Gjensidigestiftelsen | Sparebankstiftelsen DNB | Eivind Astrup Almennyttige stiftelse | TDVeen og Samfunnsentralen | Innovation Dock | Grieg Foundation | Sparebankstiftelsen SR-bank | Sparebanken Vest

Det er våre partnere med Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB i spissen som sammen med frivillige konsulenter muliggjør denne kapasiteten for den ideelle sektoren. I 2018 estimerer vi en overføring av kompetanse og kapasitet fra næringslivet til ideell sektor tilsvarende en verdi på 18 mill kr via pro bono-prosjekter fasilitert av Prospera.

Nå er vi på plass i nye lokaler og ønsker våre venner velkommen til Karl Johans gate 8 og vi kan love enda høyere aktivitet de kommende årene!