Eli Haugerud om utviklingstrender innen kompetanseheving 17. oktober

Fremtidens medarbeidere vil stille annerledes krav til bedriften når det gjelder muligheter for egen utvikling. Faglig utvikling forventes, men innsikt og læring hentes fra flere fronter enn før. De bedriftene som ivaretar hele mennesket, og har en åpen tilnærming til innhold, vil lykkes.

Eli Haugerud er Avdelingsleder Faglige nettverk, TEKNA. Hun har jobbet i Tekna i 9 år, og har bakgrunn fra skolesektoren, internasjonale IT-selskaper og foreningsvirksomhet. I tillegg er Eli aktiv som konsulentsjef i Prospera på fritiden. 17. oktober vil Eli snakke om hvordan få til en vinn-vinn-vinn-situasjon innen komeptanseutvikling– en skikkelig kindereggløsning!

Du er velkommen til Ingeniørenes hus | Se hele programmet
Tirsdag 17. oktober kl
1400-1600
Arrangør: Prospera, TEKNA og Great Place to Work
Arrangementet er fullbooket:
Sett deg på venteliste: Da vil du få tilsendt lenke til streaming.

Hvilken rolle vil TEKNA spille i utformingen av fremtidens arbeidplasser?

Eli Haugerud

Eli Haugerud. Avdelingsleder Faglige nettverk, TEKNA.

Vi kan vel egentlig si at fremtiden er her allerede. Vi er i starten i den eksponentielle endringen som Industri 4.0 bidrar til, og teknologi som big data, artificial intelligence, augmented reality vil nå være tilgjengelig for en stadig større gruppe til en lavere kost og mindre innsatsfaktor.

Mange tenker at dette betyr at det ikke vil være jobber igjen, men dette vil bidra til at vi får andre typer arbeidsoppgaver enn tidligere, og har et større krav til å tilpasse oss i en arbeidshverdag i stor endring. Tekna ønsker å være med og drive selskaper i riktig retning for å møte Industri 4.0, og at vi også er opptatt at menneskene er forberedt på hvordan endringene utfordrer oss. «Hvordan skape morgendagens kompetanse til morgendagens arbeidsplasser?» er et tema vi i Tekna er opptatt av.

Omstilling og mulighet for å bytte bransje er noe arbeidstagere vil kunne oppleve mange ganger i gjennom sin karriere. Derfor er det også viktig å ha arbeidsgivere som er rustet med tanke på endringsprosesser som det digitale skiftet vil innebære. Norge som en teknologinasjon og lite hierarkisk oppbygging vil kunne være en driver for å skape gode prosesser for fremtidens arbeidsliv.

Hvilke endringer i arbeidslivet kommer du til å snakke om 17. oktober?

I det nye arbeidslivet er det viktig å legge til rette for at arbeidstagere har evnen til å sette seg inn i nye ting og evner å omstille seg. I en omskiftning som er så hastig som den er i dag, så er ikke den kompetanse du kommer med fra universitetet nok – du må også utvikle deg i løpet av arbeidslivet. Du har et vitnemål med en type kompetanse, selv om kompetansebehovet vil endre seg etter noen år – og du må holde deg oppdatert.

En av mulighetene er å bevisst bruke frivilligheten som en arena for å utvikle seg. Her vil arbeidstager kunne bygge nettverk, få faglig påfyll, få motivasjon og lære andre ting enn på arbeidsplassen. Dette til nytte for arbeidstager, for arbeidsgiver og for samfunnet. En vinn-vinn-vinn-situasjon.

Hvilke bøker bør ledere/HR-ledere lese i år?

Mine tips er å ta noen MOOC’er for å holde seg oppdatert. Mine tips er MITx sin The Shaping the Future of Work og Design thinking for Innovation fra University of Virginia. MOOC’er er en enkel måte å få tilgang til de beste foreleserne og god kvalitet i kompetansepåfyll.

51 803 601 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE