En stolt prosjektmottaker

Det er mandags ettermiddag og tid for teammøte med prosjektet for Fontenehuset Fredrikstad. Flere ved Fontenehuset ble overveldet da de fikk mulighet til å motta et prosjekt fra Prosperastiftelsen. Etter å ha møtt teamet og blitt kjent med Prosperastiftelsen er det høy tillit og positiv stemning som gjelder. Fontenehuset Fredrikstad er nå en stolt prosjektmottaker av et prosjekt fra Prosperastiftelsen.

Fontenehuset er et rehabiliteringstilbud for de som har, eller har hatt psykiske helseutfordringer. Grunnet psykiske helseproblemer står rundt 300.000 mennesker i Norge utenfor arbeidslivet, noe som kan ha negative ringvirkninger for individet og samfunnet. Flere medlemmer hos Fontenehuset Fredrikstad ønsker å finne veien tilbake til arbeidslivet. Et team fra Prosperastiftelsen er derfor i gang med å utvikle en prosessbeskrivelse, hvor medlemmer får muligheten til å dele erfaringer og utvikle seg selv og sin kompetanse. 

Prosjektet fra Prosperastiftelsen er muliggjort av SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

I teammøtet får jeg en prat med Natalie Marie Lande (ansatt ved Fontenehuset Fredrikstad) og Hege Jensen (et stolt medlem). “Gjennom prosjektet har jeg fått større trygghet, dybde og forståelse. Noen ganger blir prosessen til mens man går og man må hive seg rundt, men det er ofte slik man lærer”, forteller Hege. Natalie og Hege mener at de har lært mye gjennom prosjektet, både om seg selv, Prosperastiftelsen og Fontenehuset. “Det har vært et veldig fint samarbeid så langt. Det har vært gøy å møte fremoverlente og profesjonelle folk i teamet og jeg tar av meg hatten for dem” sier Natalie.

Teamet fra Prosperastiftelsen

For å få til et godt samarbeid har teamet og prosjektmottaker arbeidet for å skape et felles språk og en felles forståelse. Dette ser man tydelig denne ettermiddagen, da alle som er tilstede er engasjert og inkludert. I teammøtet deltar teamet, medlemmer og ansatte lokalt og nasjonalt. I tillegg blir informasjon tatt videre inn i medlemsmøter. “Medbestemmelse og god informasjonsflyt har vært essensielt gjennom hele prosessen, og det har gjort det lettere å få til en god og bred forankring i organisasjonen”, forteller Natalie. 

De neste ukene skal Fontenehuset Fredrikstad teste ut prosessbeskrivelsen, før teamet fra Prosperastiftelsen skal ferdigstille prosjektet. 23. mai vil det bli en overleveringsfest i bakgården på Fontenehuset. Her vil ansatte, styret og medlemmer fra Fontenehuset Fredrikstad delta, samt ansatte nasjonalt og fra andre Fontenehus. “Vi er ikke bekymret for resultatet, bare veldig spent! Vi har allerede lært mye og vi kommer til å sitte igjen med noe som Fontenehusverden får stor bruk for” forteller Natalie. “Dette er noe folk vil være med på og som de ser på som nyttig“ sier Hege avslutningsvis med et stort smil om munnen.