Engasjer deg

Bli konsulent

Ønsker du å jobbe pro bono for å hjelpe ideelle organisasjoner med å løse konkrete problemstillinger?

 • Du kan vise til tre års erfaring innen kompetansefeltet du ønsker å donere.
 • Du kan forplikte deg til å delte på et prosjekt i året
 • Ett prosjekt går over tre måneder, og innebærer fem timer i uka i denne perioden
 • Du velger selv hvilke prosjekter du vil bidra i
 • Du kan også bidra til utvikling av Prospera
 • Vi har en liten administrasjon og foretrekker defor integrering med LinkedIn for å forvalte data rundt utdannelse, kompetanse og erfaring på en effektiv måte. Om dette ikke passer deg, ta kontakt på telefon eller mail.
 • Etter registrering vil vi vurdere profilen din, om du godkjennes som pro bono-konsulent blir du tilsendt konsulenthåndbok og invitert inn i vårt sosiale intranett.
 • Du vil jevnlig motta nyhetsbrev om nye prosjekter og pro bono muligheter
 • Du vil bli invitert til våre årlige seks Prospera-onsdager, våre sosiale samlinger rundt prosjekter og muligheter.

Søk konsulentbistand

Vi er stadig på utkikk etter nye prosjekter for ideelle organisasjoner, dersom du har behov for vår hjelp er det viktig for oss at:

 1. Organisasjonen er ideell, non-profit.
 2. Organisasjonen har en tydelig visjon, tydelige mål og verdier som styrer organisasjonen.
 3. Organisasjonen har et handlekraftig styre og ledergruppe.
 4. Organisasjonen bør kunne vise til gode resultater ved evalueringer av det organisasjonen leverer til samfunnet.
 5. Organisasjonen bør ha stabil økonomisk situasjon. Organisasjonen bør ha oppnådd en viss grad av økonomisk selvstendighet gjennom sponsor- og støtteinntekter.
 6. Det må være et klart behov for tjenesten som blir tilbudt av Prospera. Det er viktig at Prospera kan bidra til at målene til organisasjonen blir nådd og dagens ressurser/metoder i organisasjonen ikke er tilstrekkelig for å nå disse målene.
 7. Målene til prosjektet organisasjonen søker støtte til bør være tidfestede og konkrete. Prosjektets omfang må kunne defineres tydelig og være gjennomførbart innenfor tre måneder.
 8. Styret, ledelse og ansatte uttrykker sterk støtte til Prosperas involvering, og det settes av tid til å følge opp teamet fra Prospera.
 9. Det skal være en klar og enkel beslutningsprosess internt i organisasjonen.
 10. Det må settes av tilstrekkelige midler til å fullføre prosjektet og opprettholde leveranser etter at prosjektet er fullført.
 11. Prosjektet skal ikke fremme bestemte livssyn og/eller politiske agendaer.
 12. Organisasjonen og prosjektet har som formål å løse relevante samfunnsutfordringer.

Bli Prospera-partner

 • Bedrifter kan donere prosjekter til ideele organisasjoner via Prospera. Dette koster 78 000,- og bedriften kan bestemme hva slags sosial avkastning som ønskes (Barn, ungdom, eldre, miljø etc). Prospera finner organisasjon, setter ned et team på fem som forplikter seg til gjennomføring av et støtteprosjekt over tre måneder. Sammen har vi generert en overført samfunnsnyttig verdi på 390 000,- basert på timer nedlagt og kompetanse gitt.
 • Bedrifter kan tjene på å la ansatte bruke litt av sin tid å kompetanse i pro bono-prosjekter. Prospera hjelper til å fasilitere bedriftens pro bono prosjekt. Ansatte som får benytte sin kompetanse inn i prosjekter som løser sosiale utfordringer skaper engasjement og engasjerte medrbeidere er positivt for bedriftern. Prospera søker å optimalisere bedrifters pro bono-aktiviteter opp mot bedriftens forretningsmål.
 • Vi ønsker også bedriftspartnere som støtter oss finansielt i vårt arbeid.