Engasjer deg

Bli konsulent

Ønsker du å jobbe pro bono i team for å hjelpe ideelle organisasjoner med å løse konkrete problemstillinger?

 • Du kan vise til tre års erfaring innen kompetansefeltet du ønsker å donere.
 • Du kan forplikte deg til å delta på et pro bono-prosjekt annethvert år eller oftere
 • Ett prosjekt går over tre måneder, og innebærer fem timers arbeid i uka, inkludert møtetid.
 • Du velger selv hvilke prosjekter du vil bidra i
 • Du kan også bidra til utvikling av Prosperastiftelsen
 • Etter registrering vil vi vurdere profilen din. Om du godkjennes som pro bono-konsulent blir du tilsendt konsulenthåndbok og invitert inn i vårt sosiale intranett.
 • Du vil jevnlig motta nyhetsbrev om nye prosjekter og pro bono-muligheter
 • Du vil bli invitert til Prosperastiftelsens sosiale og faglige arrangementer.

Søk konsulentbistand

Disse kriteriene er grunnlaget vi vurderer et mulig samarbeid ut fra. Om din organisasjon kan krysse på de fleste punkter, tar vi gjerne imot en søknad og håper vi kan hjelpe:

 1. Organisasjonen er ideell, non-profit.
 2. Organisasjonen har en tydelig visjon, tydelige mål og verdier som styrer organisasjonen.
 3. Organisasjonen har et handlekraftig styre og ledergruppe.
 4. Organisasjonen bør kunne vise til gode resultater ved evalueringer av det organisasjonen leverer til samfunnet.
 5. Organisasjonen bør ha stabil økonomisk situasjon. Organisasjonen bør ha oppnådd en viss grad av økonomisk selvstendighet gjennom sponsor- og støtteinntekter.
 6. Det må være et klart behov for tjenesten som blir tilbudt av Prosperastiftelsen. Det er viktig at Prosperastiftelsen kan bidra til at målene til organisasjonen blir nådd og dagens ressurser/metoder i organisasjonen ikke er tilstrekkelig for å nå disse målene.
 7. Målene til prosjektet organisasjonen søker støtte til bør være tidfestede og konkrete. Prosjektets omfang må kunne defineres tydelig og være gjennomførbart innenfor tre måneder.
 8. Styret, ledelse og ansatte uttrykker sterk støtte til Prosperastiftelsens involvering, og det settes av tid til å følge opp teamet fra Prosperastiftelsen.
 9. Det skal være en klar og enkel beslutningsprosess internt i organisasjonen.
 10. Det må settes av tilstrekkelige midler til å fullføre prosjektet og opprettholde leveranser etter at prosjektet er fullført.
 11. Prosjektet skal ikke fremme bestemte livssyn og/eller politiske agendaer.
 12. Organisasjonen og prosjektet har som formål å løse relevante samfunnsutfordringer.