Etiske retningslinjer for Prospera

Etisk refleksjon

Som pro bono-konsulent må du reflektere over etiske dilemmaer du møter i ditt oppdrag.

Du må også respektere evt. etiske retningslinjer i de virksomheter du leverer pro bono-tjenester til.
Som representant for Prospera må du selv kunne stå for dine beslutninger. Disse bør være basert på etisk refleksjon der du i forkant avklarer om beslutninger og anbefalinger:

 • Er lovlige,
 • Er slik du ser det de beste og moralsk riktige,
 • Er rettferdige for de berørte,
 • Har uheldige konsekvenser for individer, organisasjoner, miljø eller samfunn,
 • Tåler offentlig oppmerksomhet.

Bry deg om samfunnet

Ta ansvar for hvordan ditt bidrag påvirker omverdenen:

 • Vis respekt for menneskeverd og menneskerettigheter
 • Vær nyskapende og søk muligheter som gir positiv virkning
 • Vurder og kommuniser risiko
 • Følg føre var-prinsippet

Vær en god samarbeidspartner

Opptre profesjonelt, og gi ditt beste faglige og sosiale bidrag til fellesskapet du er en del av:

 • Opptre med integritet og åpenhet
 • Si ifra om potensielle interessekonflikter til Prosperas administrasjon, andre teammedlemmer og virksomheter du samhandler med
 • Vær varsom slik at du ikke misbruker relasjoner og informasjon du får i ditt pro bono-oppdrag og trekker Prosperas hensikt i tvil. Du bør ikke inngå andre forretningsmessige relasjoner med mottakerorganisasjonen, for eksempel på vegne av arbeidsgiver, i forbindelse med pro bono-oppdrag.
 • Vær lojal og pålitelig, vis respekt og tillit
 • Samarbeid, vær støttende, gjør andre gode
 • Si ifra om farlige eller kritikkverdige forhold
 • Dine beslutninger og handlinger berører andre mennesker.
 • Refleksjon rundt etiske utfordringer blir rikere og bedre gjennom samtale med andre.