Flere pro bono konsulenter

Prospera har siden oppstarten i 2009 bevist sin nytteverdi. Interessen for å bidra til samfunnet med noe så verdifullt som egen kompetanse er åpenbart tilstede. Totalt er vi nå 157 konsulenter. De siste 12 månedene har 40 konsulenter vært aktive i prosjekter. Av nyregistrerte konsulenter er allerede 23 aktivert.

Konsulenttilfanget fra 2012-2014:

Konsulenttilfang 2012-2015

Fra april i fjor til i år vokser tilfanget for hvert kvartal. Prospera har gjort flere grep for å få til en bedre onboarding av konsulenter:

  • Bedre synlighet i sosiale medier
  • Tydelige betingelser, kontraktinngåelse
  • Sosialt intranett for konsulenter der vårt «community» kommer til syne
  • Jevnlige Prospera-onsdager der vi inkluderer spennende non profit organisasjoner
  • Partnerskap med LinkedIn har stor betydning
  • Daglig leder som er tilgjengelig og sørger for onboarding både digitalt, formelt, sosialt og fysisk gjennom møter og kurs (Prospera-onsdager)

Konsulenttilfang  april 2014-205

I april lanserte vi nye nettsider, og vi forventer at enklere registrering vil øke tilgang på konsulenter og spennende prosjekter.

Velkommen til oss :)