Følg verdiene dine!

Koronaviruset har røsket opp i samfunnet. Hvem skulle tro at smittevernlovgiving og -anbefalinger skulle bli diskutert både vidt og bredt av nær sagt alle. Noen roper på regler, andre navigerer med verdier. Det er ikke tvil om hva som er mest effektivt i urolige tider.

Meld deg som konsulent, prosjektleder eller mentor på ett av våre prosjekter. 

De som har brukt jus og skrevne regler som ramme for sin livsutfoldelse har tøffe tider. ” De sa at det var et grønt land”, “det var ingen som stanset meg på grensen” og ” det er ikke forbudt å treffes” brukes som begrunnelse når andre reagerer på deres oppførsel. Det blir fristende å rope på tydeligere regler, men de som lager reglene har ikke sjans til å følge opp tidsnok, for ikke å nevne; være i forkant.  For hver regel kommer dessuten en bølge av krav om unntak og dispensasjoner.

Skal vi være en nasjon hvor det ikke er lov til å reise utenlands, hvor noen fysisk hindrer dem som ønsker å forlate landet i å gjøre det? Det var et slikt system i Europa for ikke mange år siden. Heldigvis ble muren gjennom Europa revet. Ønsker vi et land som sveiser igjen ytterdøra til dem som er i karantene? Å vurdere om noe som det er lov til å gjøre også er lurt å gjøre kan være krevende, men det gir også frihet.

Når vi vurderer bruker vi verdier. Da tenker vi: hva slags menneske vil jeg være – en som bidrar til problemet eller til løsningen? Hvilke konsekvenser får mitt valg? Når vi tenker etter er valget ofte selvklart – vi ønsker å bidra til løsningen, både på Covid-19 og andre sammenhenger.

Vi i Prospera merker at mange vil være med å gjøre en innsats, til å bruke sin kompetanse sammen med andre til å hjelpe ikke-kommersielle organisasjoner. Gratis, i tillegg til jobb, familie, trening og venner. De gjør det fordi de er verdistyrte. De mener alle som kan, godt kan ta i et tak for andre.

Selvfølgelig passer det ikke alltid, men gledelig ofte! Når vi ringer fra Prospera for å be folk om å bruke deler av fritiden i tre måneder, sier de fleste “takk!”. De er glade, ofte også stolte, over å bli spurt. De vurderer det og takker ja – om det går. Og ingen sure miner om det ikke passer nå.

De som blir med i et Prospera-team opplever gleden av å gi – og gleden av å diskutere fag og løse problemer for andre. De gir, men de får også mye. Verdiene blir tydeligere, mangfoldet utvides, sammen med forståelsen for at regler aldri kan fange totaliteten i livet. Derfor trenger vi frivillige organisasjoner – de som ikke er så opptatt av regler, men av å hjelpe. Og organisasjonene trenger oss. Alle av oss som kan.

Å styres av verdier er rausere og langt mer effektivt når alt er i endring. Sånn som nå for alle, som alltid, for noen.

Vil du følge verdiene dine og utvikle deg videre?

Meld deg som konsulent, prosjektleder eller mentor på ett av våre prosjekter. 

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE