Fra retail til pro bono

Anders Kunz er nyansatt porteføljestyrer i Prospera og vil ha overordnet ansvar for gjennomføring av pro bono-prosjekter til en verdi av syv millioner kroner i året, en sum som skal økes betraktelig i årene som kommer.

Prosperastiftelsen leverte i 2016 pro bono-tjenester som juss, økonomisk rådgivning, forretningsutvikling og kommunikasjon til ideell sektor for over 5 mill kroner. Sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner har fått øynene opp for hva dette betyr:

“Som frivillige organisasjoner er det lett å gå seg vill i lover og regler som gjelder også for oss når vi driver en økonomisk virksomhet. Ved etableringen av Frilageret fikk vi verdifull hjelp i en grundig redegjørelse for juridiske og skattemessige spørsmål, og hjelp til å velge organisasjonsform som passer til den planlagte virksomheten. På denne måten har Prospera vært fødselshjelper til hele virksomheten som skal gi mange tilgang på utstyr til rike friluftsopplevelser i mange år fremover.”
Preben Falch, Daglig leder i Stavanger turistforening i forbindelse med pro bono-prosjekt levert til Frilageret

I årene som kommer er ambisjonen en ambisiøs økning i denne verdioverføringen fra næringslivet til ideell sektor. Stiftelsen forvalter et nettverk på 350 konsulenter som donerer tid og kompetanse gratis til gode formål.

“Jeg er full av beundring for alle de fantastiske menneskene hos Prospera og alt de får til. Når man ser hvor fort Prospera har vokst forstår man det enorme potensialet som ligger i modellen. Tiden som kommer blir utrolig spennende og jeg gleder meg til å gjøre det jeg kan for at Prospera vokser videre og hjelper stadig flere.” sier Anders.

Prospera opplevde sterk interesse for stillingen, der over 40 høyt kvalifiserte søkere fra næringslivet kjempet om denne spennende rollen. Etter tre intervjurunder, der fem av kandidatene svarte på et konkret case, ble Anders Kunz tildelt stillingen.

Anders Kunz er opprinnelig sivilingeniør i industriell design. Han har jobbet flere år i Nederland og Frankrike med produktutvikling og prosjektstyring for merker som Philips og Tefal. I tiden før han kom til Prospera ledet han utviklingen av et nytt retailkonsept for Unikia i Norge.

“Vi er svært glade for å få inn en profil som Anders Kunz inn i vår ledelse,” forteller Anne Aaby – Daglig leder hos Prospera. “Anders skilte seg ut med sin bakgrunn som designer. Designkompetanse er svært verdifullt for å nå våre ambisiøse mål. Det handler om en unik innfallsvinkling til utvikling av nye tjenester og organisasjoner. Prospera skal bygge mye i årene som kommer og vi trenger de riktige teknikkene til observasjon, testing og direkte tilgang på kompetanse innen visuell utforming. Vi skal designe en god reise for våre konsulenter og organisasjonene de hjelper. I mange av våre prosjekter er dessuten kjennskap til design thinking viktig som i for eksempel utvikling av Business Canvas til kommunikasjons-oppdrag.”