Fra Offer til Kriger

Mange som blir syke sitter med en følelse av å være annerledes, svake eller som et offer og kan oppleve at de står utenfor samfunnet. Som psykisk syk kan fokuset ofte bli “hva er galt” i stedet for å anerkjenne styrken i de kampene som er kjempet. Fra Offer til Kriger snur denne tankegangen: løsningen er et godt sikkerhetsnett, nyttige verktøy og å definere hva som hindrer den enkelte i å leve det livet man ønsker. 

Det var offerrollen som hindret meg i å ha en reell deltakelse i samfunnet, i en mye større grad enn min psykiske lidelse. Dette betydde at jeg måtte gjøre en viktig jobb med meg selv. Jeg måtte snu fokus. Jeg hadde opplevd mer motstand enn et gjennomsnittsmenneske, men så er jeg her likevel. Er jeg da et offer? Nei, jeg er en kriger.

Linda Øye, gründer Fra offer til Kriger.

Fra Offer til Kriger trenger nå hjelp av Stavangers skarpeste Prospera-konsulenter med å profesjonalisere driften. Vil du være med å bidra? Kontakt oss på 41 62 11 34 eller magnus@prosperastiftelsen.no hvis du kan tenke deg å være med å bidra på dette prosjektet.

Prospera-prosjektet

Fra Offer til Kriger er i utvikling. Det er nødvendig å løfte blikket, se fremover for å se hvordan det sosiale arbeidet best kan løses, ledes og dermed hvordan administrasjonen bør organiseres. Teamet skal sammen med ledelsen jobbe frem forslag til hvordan arbeidet i administrasjonen skal organiseres, der dagens smertepunkter er adressert. Innunder dette vil det være viktig å se nærmere på rolleavklaring og ansvarsfordeling.

Prospera-teamet skal bistå i profesjonaliseringen av driften. Dette inkluderer:

  • Hvordan bygge og støtte opp om Fra Offer til Kriger sitt lille, men voksende team?
  • Hvilke rutiner og systemer skal ligge til grunn?

Til dette prosjektet søker vi konsulenter med kompetanse innenfor prosjektledelse, prosjektmentor, organisasjonsutviklere, HR, entreprenør, ledelse.

Prosjektet gjennomføres i Stavanger i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.