Frivillig Kommunikasjonssjef

Prospera søker en Kommunikasjonssjef. Kommunikasjonssjefen er en del av Prosperas lederteam og rapporterer til daglig leder, samt deltar i relevante styremøter.

I Prospera har vi 157 tilknyttede pro bono-konsulenter og vi vokser raskt. Per i dag gjennomfører vi ca 15-20 prosjekter i året.

I tillegg til å være et positivt sosialt bindeledd i organisasjonen, søker vi en person som ønsker å bidra til et målrettet pro bono-community, ved å synliggjøre vår visjon, våre prestasjoner, organisasjoner vi jobber for og bedrifter som deltar i vår bevegelse. Personen må regne å sette av tre effektive timer i uken og rapportere ved ukeslutt. Kan kombineres med stilling annet sted om arbeidsstedet tillater tre timer ukentlig av din tid til samfunnsansvar.

Søk på stilling som Frivillig kommunikasjonssjef her (Lenke til LinkedIn-annonse)

Arbeidsoppgaver

 • Skrive pressemeldinger, bloggposter, saker spisset for sosiale medier, utkast til innlegg/kronikker for Prosperas ledelse
 • Være aktiv pådriver i omdømmearbeid
 • Markedskommunikasjon mot organisasjoner nasjonalt og bedrifter
 • Mediehåndtering og medierådgiving
 • Rapportering ved ukeslutt (digitalt)

Prospera tilbyr

 • Et nettverk av svært kompetente konsulenter fra ulike displiner
 • Administrasjon som sørger for et godt supportert konsulentkorps og som brenner for å skape social impact
 • Unik innsikt i mellomsjiktet non profit-verdenen og konsulent-verdenen
 • Innsikt i ulike emerging markets gjennom non profits og sosial entreprenører
 • Seks sosiale eventer i året
 • Fabelaktige møter med ildsjeler som representerer det beste av kommunikasjonsmuligheter
 • Digital møteplattform til dialog med resten av nettverket
 • Frivillig erfaring med tydelig sosial avkastning

Søk på stilling som Frivillig kommunikasjonssjef her (Lenke til LinkedIn-annonse)

51 803 601 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE