Frivillighet for enhver smak

Vi nordmenn er født med ski på beina og dugnadsånd i blodet. Det er kanskje derfor vi er så rå på frivillig innsats, men forskning viser at det fortsatt ligger et urealisert potensial. Kan Prospera utløse dette?

Ikke så lenge etter at jeg begynte i Prospera kom jeg over en rapport fra Senter for forsking på sivilsamfunn og frivilligsektor fra 2015 som viste at over 60 prosent av oss utførte frivillig arbeid for minst en organisasjon i løpet av 2014. Det er høyt. Rett og slett i verdenstoppen.

Det som fanget min interesse i dette studiet der imot, var årsakene mindretallet oppga for at de ikke drev med frivillig arbeid. Tre hoved barrierer ble identifisert. Mangel på tid, mangel på interesse og mangel på nettverk.

Studiet viser at det er innen idretten den frivillige innsatsen først og fremst blir lagt ned, så er du en av de som aldri har holdt på med idrett selv og vet med sikkerhet at du ikke har noe å gjøre som trener for et håndballag selv i de yngste klassene, har du definitivt færre arenaer å velge mellom.

Mange oppga også at de ikke visste hvor de skulle begynne eller at ingen hadde spurt dem, som bakgrunn for at de ikke deltok i frivillig arbeid. Faktisk ble sosiale nettverk identifisert som hovedkatalysator for rekrutering til frivillig innsats. De færreste oppsøker frivillig arbeid på egenhånd. De kommer når de blir spurt!

«Når tallene viser at noen grupper systematisk blir sjeldnere spurt enn andre, tyder analysene på at det finnes et nokså stort urealisert potensiale for frivillighet i den norske befolkningen» Wollebæk m.fl. 2015:159

Og det er disse barrierene for frivillig innsats – dette urealiserte potensialet – som er så utrolig spennende for oss i Prospera. For jeg er overbevist om at vi kan utløse noe av det. Her ser du kriteriene våre for medlemskap.

Prospera representerer en helt ny arena for frivillig innsats. Et supplement til de etablerte. Vi kaller det kompetansebasert frivillighet. I våre prosjekter kan du bidra frivillig med det du kan, med faget ditt, med kompetansen din, og gjennom din innsats, hjelpe sosiale entreprenører og andre ildsjeler løse sosiale utfordringer i samfunnet. Det er meningsfylt, lærerikt og morsomt.
I dag består nettverket vårt av 250 frivillige konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Inntil nylig har vi først og fremst vært virksomme i Oslo. Nå holder vi på å etablere oss i Bergen og Stavanger, og jakter på frivillige konsulenter til fem kjempespennende prosjekter for Folkelig, Matkollektivet, Bærekraftig liv og Institutt for Samkjøring/Spontan samkjøring/Carma.

Så nå spør vi deg. Vil du bli med? Vi kan love deg at tiden du investerer som frivillig konsulent er vel verdt det. Ikke i kroner og ører, men i nye erfaringer, ny kompetanse, i nye bekjentskaper og til sist, men ikke minst en skikkelig stor dose godfølelse.
Les mer om satsningen vår i Bergen og Stavanger, følg og gjerne på Facbook/ProsperaNetwork, og hvis du er skikkelig interessert i tall og fakta om frivillig innsats i Norge finner du hele rapporten fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor: «Frivillig innsats i Noreg 1998-2014», av Bjarte Folkestad, Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Per Selle her.