Frivilligheten er livsviktig

Daglig leder Anne Aaby

Torsdag 12. mars migrerte Prosperas administrasjon og 156 konsulenter inn i den virtuelle verden, med oppdaterte retningslinjer for vårt arbeid.

I løpet av denne knappe uken har vi sett hvor viktig frivilligheten er, og hvor stor endringskapasitet det finnes i frivilligheten. Et godt eksempel er Annette Skeie Jakobsen som opprettet Facebook-siden “Helsevesenet trenger deg” og mobiliserte 48 000 personer med helsefaglig bakgrunn på to dager dager.

Dette er det bare frivilligheten som har kapasitet til å makte.

Jeg vil gjerne få lov til å takke Prosperas konsulenter som også denne uken fortsetter å sette av tid og viser et enormt engasjement opp mot de viktige innsatsene vi hjelper. Det syder av aktivitet i teamene, og utfordringene setter ikke stopper for høy faglighet og løsningdrevne Prospera-konsulenter. Jeg er også veldig stolt av teamet i administrasjonen som snur seg raskere en Nora Mørk, og gjør alt for at barrierer forsvinner fra pro-bono-teamene.

For oss som er en del av i norsk pro bono-bevegelse blir fem spørsmål nå relevante:

  1. Hvor viktig er vår innsats for samfunnet akkurat nå?
  2. Hvordan kan vi skape luft under vingene til våre 150 aktive pro bono-konsulenter og deres viktige innsats i akkurat denne situasjonen?
  3. Hva slags kapasitet representerer pro bono i kriser som dette?
  4. Hvordan bør pro bono-innsats se ut, i kriser som dette?
  5. Hvordan fanger vi opp de nye, og endrede behovene som melder seg i situasjoner som dette?

Hold hjulene i gang

At så store deler av samfunnet stenger ned har vi aldri opplevd før. Permitteringer, konkurser og sosial distansering preger nyhetsbildet ved siden av oppdateringer om spredningen av viruset, og tiltakene som iverksettes av myndighetene.

For å begrense de enorme ringvirkningene må vi holde de hjulene vi kan i gang. På rekordtid har skoler, arbeidsplasser, universiteter – og musikere (!) gjennomført plattformskifte og finner sammen gjennom digitale kanaler.

Dette har vi gjort i Prospera også. Vi startet med å liste opp alle kjente smertepunkter på remote arbeid og videomøter, og laget teamrom designet for å imøtegå disse på best mulig måte. Torsdag 12. mars rullet vi ut digitale møterom.

  • Teamrommet har kjennemerker som eget teambildet tatt på kick-off på toppen av nettsiden
  • Knapp som fører direkte til teamets faste digitale møterom
  • En kort liste over god digital møteromsskikk, og samhandling
  • Lenkeliste tilteamets ressurser

Vi tar gjerne imot flere tips til å designe gode digitale møteplasser for våre team.

Administrasjonen har også hatt en sjekk-inn med alle team om hvordan den digitale overgangen oppleves, og hvilke utfordringer dette representerer for teamet og deres leveranse. 

Med digitale teamrom og Slack (gratis for non-profits), er vi godt på vei. Men som kjent har videomøter sine smertepunkter og de må vi i administrasjonen adressere.

Prosperas team holder stand

Status for Prosperas team i dag er svært oppløftende. Teamene fortsetter i all hovedsak med full styrke. Enkelte teammedlemmer sitter i krisestaber eller jobber i helsevesenet, og må avvikle sin innsats hos oss i denne omgang. Vi har også oppdragsgivere som får endret mandat i kriser, og må prioritere bort et ønsket pro bono-prosjekt. Noen av vårens leveranser er avhengig av fysiske brukertester og workshops. Disse situasjonene må avklares, og noen av prosjektene må endres på grunn av dette.

Nye behov i organisasjonene vi hjelper, kan også oppstå. Dette ønsker vi å fange opp for å se om vi har mulighet til å imøtekomme. Vi inviterer nå derfor ideelle organisasjoner til å fortelle oss om deres prekære behov som følge av krisen vi står i (Fire spørsmål som tar 5 min å svare på).

Denne våren undersøker dessuten fire pro bono-team frivillighet blant eldre. Deres samfunnsoppdrag får i denne situasjonen uventet kinderegg-effekt. Den eldre befolkningen er i risikogruppen for Korona-virus, og mange opplever isolasjon. Ulempen for konsulentene er at intervjuene ikke kan gjennomføres fysisk, noe som er viktig – siden observasjon er en del av et kvalitativt intervju. Men oppsiden er at situasjonen legger til rette for prat med personer i risikogruppen med opplæring i Skype eller Google Hangout som bonus. En hyggelig prat, digital opplæring og mestring og konsulentene får sine funn. Vinn – vinn – vinn.

Det samme gjelder i høyeste grad for andre sårbare grupper i samfunnet. Jo flere vi får snakket med, jo bedre. Ingen grunn til å kjede seg – behovet for hjelp er stort.

Vi ser også at flere søker seg til Prospera akkurat nå. Denne situasjonen skaper ledig kapasitet hos mange. Ønsker du å bidra? Registrer deg som Prospera-konsulent..

Pro bono-bevegelsen som kapasitet i kriser

Vi i Prospera, den største tilbyderen av pro bono-tjenester i Norge, er i en unik situasjon. Noe vi anerkjenner og tar på høyeste alvor. Vår modell for oppdragsfrivillighet er høyst fleksibel og kan inneholde leveranser som rekruttering, krisekommunikasjon, brukerundersøkelser, juridisk hjelp med mer. Dette er oppgaver ideelle organisasjoner kan få økt behov for nå.

Prospera er en ung organisasjon, vi har i løpet av de siste fire årene vokst fra 100 pro bono-konsulenter i Oslo, til 1000 pro bono-konsulenter fordelt på alle de store byene i Norge, og mange av de mindre. Våre leveranser klarer våre team i all hovedsak gjennomføre fra hjemmet, på kveldstid. 

Kapasitetsmessig kan Prosperas administrasjon sette sammen to til tre pro bono-team på en uke. Mens arbeidet i forkant tar lengre tid. Vi vet av erfaring at pro bono blir best dersom man planlegger godt i forkant – og vi er som alle andre avhengig av midler for å legge til rette for denne frivilligheten. Men i kriser oppstår andre kriterier og nye behov.

Igjen: Hvilke prekære behov har oppstått i din organisasjon? (Undersøkelsen har fire spørsmål)

Vi har også fjernet våre søknadsfrister, slik at ideelle organisasjoner kan søke Prospera om vår hjelp fortløpende. Søk om hjelp her.

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE