Gjensidigestiftelsen støtter oss!

Gjensidigestiftelsen og Prospera har allerede et vellykket samarbeid bak seg. Fem organisasjoner: Norsk Smaksskule, Scenekompaniet, UngNorge, Tahirlekene, Sammen på Sykkel har allerede vært så heldige å motta konsulenthjelp fra Prospera, i tillegg til pengegave fra Gjensidigestiftelsen. Prospera har hjulpet til med forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, finansieringsstrategi, skaleringsstrategier og salg.

Nå har Gjensidigestiftelsen og Prospera inngått et samarbeid over to år der denne modellen skal videreføres. Det betyr nye spennende og gode prosjekter, mange flere pro bono-muligheter, nye pro bono-team og nye leveranser!

I tillegg til en grunnstøtte til Prospera donerer Gjensidigestiftelsen 45 Prospera-prosjekter til relevante ideelle organisasjoner. Pro bono-prosjektene har til sammen en verdi på 10,5 millioner. Pro bono-prosjektene innebærer som regel forretningsutvikling, juridisk hjelp, skaleringshjelp, budsjettering, regnskap, organisasjonsutvikling etc – alle leveranser vil gå til gode formål! Dette er tjenester sosiale entreprenører sjeldent ville hatt råd til å benytte seg av. Prospera ser av erfaring at kompetansebasert frivillighet er nøkkelen til å jobbe frem nye løsninger på samfunnsutfordringer.

Se tidligere Prospera-prosjekter her.

Prospera mottar midler fra Gjensidigestiftelsen

Fra venstre Christer Bjørndal, Stine Fjell, Veslemøy Rue Barkenes, Christian Thommessen, Anne Aaby, Andreas Bomann-Larsen, Ivar Barlindhaug, Katharina Asting.

51 803 601 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE