Gratulerer til Frilageret!

Sommeren 2016 jobber et Prospera-team på fem konsulenter med følgende problemstilling: Om fire friluftsorganisasjoner går sammen og samler alt deres friluftsutstyr på ett og samme sted…

  • hvordan skulle dette driftes?
  • Hva ville dette gi av poritive effekter for lokalsamfunnet?
  • Hvordan skulle man tjene penger til å betale for vedlikehold og logistikk?
  • Burde man stifte en ny fellesorganisasjon, hva slags type?

I løpet av tre måneder hadde advokatene vurdert hva slags organisasjonstype som ville håndtere formålet godt, utviklet vedtekter og utviklet en plan for inntekter, utgifter, ansvarsfordeling og råd for fremtidig drift.

Tenk om hver gang man kom på en god idé, så dukker det opp et team som avklarer alle dilemmaer og fikser alle formaliteter? Slik er det i Prospera og i fjor ble Frilageret etablert av Stavanger Turistforening, Vesterlen Speiderkrets, Ryfylke Friluftsråd og Jæren Friluftsråd vi var heldige å få lov til å hjelpe.

Siden den gang har det skjedd mye! Lageret er etablert og utstyret som skal deles er på plass.

Gratulerer til alle involverte og alle dere som nå kan benytte dere av et fancy Frilager. Og takk til våre gode frivillige konsulenter som bidro.

Invitasjon til åpning av Frilageret

Invitasjon til åpning av Frilageret