Grenland for Gulset – hjelp bedrifter ta viktig samfunnsansvar

Gulset Nærmiljøsenter er frivilligsentralen for bydel Gulset/Skotfoss i Skien kommune. Barnefattigdom og utenforskap er store samfunnsutfordringer i denne bydelen. Nå setter Prospera opp et pro bono-team som skal bistå senteret med å utvikle salgsstrategi for å oppnå en bærekraftig driftmodell.

Nærmiljøsenterets visjon er at Gulset skal bli nasjonalt kjent som forbilde på den varme bydelen – det beste sted å vokse opp, bo og bli gammel.

Nærmiljøsenteret skaper samarbeid mellom innbyggere, frivillige organisasjoner og det offentlige som i fellesskap utvikler tiltak som bidrar til å skape “den varme bydelen”.

Nærmiljøsenterets aktiviteter fokuserer på inkludering og integrering blant barn, ungdom, familier og seniorer.

Prospera setter nå sammen en team av frivillige spesialister på salgsstrategi. Vi ønsker at teammedlemmene også skal ha god oversikt over næringslivet i Grenland. Målet med prosjekter er å utvikle en salgsstrategi for at Gulset Nærmiøjsentral oppnår stabil driftsfinansiering. Det er viktig for nærmiljøsenteret gjør en viktig innsats, og bør styrkes i sitt arbeid.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Ny type Frivillighet

Prospera er et landsomfattende nettverk av mennesker som jobber frivillig ved å gi av sin spisskompetanse til gode formål.

Vi kaller det kompetansebasert frivillighet, og hos oss er den oppdragsbasert. Vi får søknader av organisasjoner som trenger hjelp, og vi setter opp frivillige team som løser det spesifikke problemet man skal ha løst.

Et oppdrag varer i tre måneder, og teamet møtes en gang i uka, og jobber selvstendig utover dette. Totalt, inkludert møtetid, innenfor fem timer i uka i denne perioden. Teamene er alltid på seks personer inkludert prosjektleder og prosjektmentor.

Deltar man på et Prospera-prosjekt blir man del av et samfunnsengasjert, profesjonelt og handlekraftig nettverk.

Prospera gjennomfører hvert år 50 pro bono-prosjekter i Norge. Vi har tidligere gjort et i Skien for Lyk-z, og er nå glade for igjen å bli kjent med flere Grenlands-mennesker som vil jobbe for lokalsamfunnet.

Dersom du har erfaring fra salg eller forretningsutvikling og vil delta på dette Prospera-prosjektet vil vi veldig gjerne høre fra deg.

anne@prosperastiftelsen.no / https://www.linkedin.com/in/anneaaby/

Nøkkelinfo for pro bono-oppdraget

  • Arbeidssted: Grenland (Gulset)
  • Oppstart: Februar 2019
  • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
  • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet