Heidi Melby til Prospera

Prospera er et nasjonalt pro-bono nettverk og en arena der næringslivet møter ideell sektor. Vi består nå av 900 pro-bono konsulenter, og vi er i enorm vekst! Vi styrker derfor administrasjonen vår, og har nå ansatt Heidi Melby som ny prosjektkoordinator.

Heidi får en sentral rolle i koordineringen av Prosperas pro bono-prosjekter, og i utviklingen av pro bono som samfunnsinnsats i Norge.

Samfunnsansvar og innovasjon 

Heidi har lang og bred erfaring fra både kommunal, statlig og ideell sektor. Hun har jobbet som barnevernkonsulent for barneverntjenesten i Oslo kommune, og som minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

De siste fire årene har Heidi jobbet som prosjektleder for SOS-barnebyer, og har vært en stor bidragsyter i utviklingen og gjennomføringen av deres nyeste samarbeids – og innovasjonsprosjekter på sosial innovasjon, samfunnsansvar og bærekraft.

Nye former for samarbeid

Heidi har et brennende engasjement for å gjøre vårt samfunn bedre, og har stor tro på at nye former for samarbeid mellom dyktige fagmennesker er det som skal til for å lykkes. Det var blant annet dette som tiltrakk Heidi til Prospera.

– Det å få muligheten til å koble samfunnsengasjerte, dyktige mennesker til å jobbe sammen om å løse en samfunnsutfordring, føles veldig meningsfullt og riktig. Fremtidens løsninger på samfunnets komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Derfor var det drømmejobben som ble utlyst hos Prospera, og jeg gleder meg enormt til å komme igang og bli kjent med alle de gode prosjektene og menneskene som er en del av det fantastiske pro-bono nettverket. – Heidi Melby