Hva gjør pro bono med din CV?

Pro bono gir deg en mulighet til å koble deg på de mest preserende utfordringene ditt nærmiljø står ovenfor. Du kan også hjelpe organisasjoner som har sine innsatsområder andre steder i verden, og du kan bruke ferien din på å knytte deg til non-profits i andre deler av verden for å gi ditt bidrag. Våre pro bono-konsulenter jobber blant annet med fattigdomsbekjempelse, bedret psykisk og fysisk helse for de svakeste av oss og bedre miljø.

Pro bono betyr at du gjør noe gratis for å bidra til samfunnet. For fellesskapet. Fenomenet oppsto i USA der advokater må gi en viss andel pro bono-timer i året for å beholde sin lisens. Denne ordningen sørger for at alle, også de som ikke har råd, har tilgang på nødvendig rettshjelp. Det er et viktig prinsipp for en rettstat. I Europa løses dette som oftest på en annen måte, nemlig ved at staten tilbyr fri rettshjelps-ordninger. Det er en god løsning, men pro bono-bevegelsen henger derfor litt etter. Allerede for 15 år siden spredte pro bono ordninger fra advokater og over til andre konsulentbransjer i USA. Og nå sprer bevegelsen seg i Europa. Det er bra.

For vi ser at det er mindre penger fra det offentlige til ideell sektor. Vi ser at samfunnet er superkomplekst og at det å starte en ny innsats, selv om man som sosial entreprenør som regel sitter på unik innsikt og kunnskap, er veldig vanskelig: Man skal kunne økonomi, regnskap, salg, lover, regler, markedsføring og så videre. En ildsjel kan ikke håndtere alt dette.

Og uansett: for å få frem nye og bedre løsninger på våre felles samfunnsproblemer er det viktig at vi alle bidrar. Pro bono skaper en unik kontaktflate mellom næringsliv og ideell sektor. Det er slik innoverende kulturer oppstår og blomstrer: tette og nye knytninger, innsikt, kompetanse, engasjement og kryssende fagfelt.

Pro bono blåser liv i deg

På kort tid må du i et pro bono-team vise hvor din styrke ligger og hva din kompetanse utgjør av kapasitet for teamet. Det kan være skremmende først. Hva kan jeg egentlig? Man knytter kanskje sin kompetanse til faste rutiner og oppgaver man har i sitt daglige virke – hva skjer når man tar med seg laptopen, setter seg ned med et ukjent team for å løse en spesifikk oppgave for en ukjent oppdragsgiver innenfor et felt man ikke kjenner? Noe magisk. Kompetansen man besitter trer tydelig frem, du får nye allierte og håndterer ukjent terreng sammen med dem.

Søk om å bli Prospera-konsulent (Skjemaet tar 2 min å fylle ut)

Kriterier for å bli Prospera-konsulent

Hvordan bygge din pro bono-portefølje

  1. Identifiser innsatsområdene du vil ha erfaring fra innenfor en periode på for eksempel tre år. Vil du jobbe for at eldre skal få det bedre? Barn og unge? Du kan for eksempel ta for deg FNs bærekraftsmål for å spisse ditt bidrag.
  2. Identifiser hva slags organisasjonsformer du ønsker å jobbe med. Det kan for eksempel være lurt å bestemme seg for at du i løpet av tre år donerer ett prosjekt til 1) ideellt AS 2) sosiale entreprenør i tidlig oppstart og så 3) større ideell organisasjon.
  3. Håndter ditt pro bono engasjement på lik linje som betalte oppdrag.
  4. Gjør du oppdraget ditt gjennom Prospera, kan du føre Prospera opp som arbeidsgiver, og i tillegg beskrive pro bono-oppdraget ditt i prosjekt-seksjonen. Spør Prospera-administrasjonen om hjelp om du trenger det.
  5. Knytt til deg de du jobber med i pro bono-teamet på LinkedIn. Prospera er et ressursterkt nettverk, som kan tilby deg mye informasjon om faglig utvikling og engasjement.

Det som gjør det så fantastisk gøy for oss i administrasjonen å tilrettelegge pro bono-muligheter for våre superdyktige konsulenter, er at konsulentene etter tre måneders prosjekt også er de som sier takk.

Pro bono-prosjektet gjør noe med deg som menneske. Det gir deg et nytt forhold til egen kompetanse når du ser hvor raskt du klarer å levere betydningsfulle løsninger til noen som virkelig trenger det. Og dette gjør at selvtillit og ydmykhet blomstrer på likt. Det er vakkert det, og det synes på CV´en.

Søk om å bli Prospera-konsulent (Skjemaet tar 2 min å fylle ut)

Kriterier for å bli Prospera-konsulent