Jubler over statsbudsjett-støtte til Prospera

Kulturminister Abid Raja har i sitt budsjettforslag satt av 1,5 millioner kroner til Prospera. Det får oss i Prospera til å juble.

«Det frivillige Norge kan glede seg. Prospera er gull verdt for frivilligheten, nå kan vi øke våre aktiviteter i distriktene», sier en svært takknemlig daglig leder i Prosperastiftelsen Magnus Hummel Vøllo.

Støtter innovativ frivillighet

Frivillig sektor er i stadig endring og regjeringen ønsker å støtte opp om nye og innovative prosjekter, forteller Abid Raja til Prospera.

«Prospera representerer en ny type frivillighet, med fagpersoner som donerer kompetanse. Vi ser at denne pro bono-aktiviteten styrker frivillige organisasjoner og bidrar til å bygge en sterk og uavhengig sektor. Vi har derfor satt av 1,5 millioner kroner til Prospera, slik at de blant annet kan øke sin tilstedeværelse flere steder i Norge.»

Frivillige organisasjoner består av svært mange ildsjeler. De har et sterkt engasjement og stort hjerte for å bidra til fellesskapet. De brenner for saken, om det er å være fotballtrenere, drive en ungdomskafe, gi et tilbud til eldre med demens, eller noen av de andre gode formålene som frivillig sektor i Norge er engasjert i.

Men ofte mangler de kompetanse til å drifte sine prosjekter og organisasjoner på en smart, effektiv og fruktbar måte. Her kommer Prospera-teamene inn og bistår.

Pro bono-hjelp til Oslo skateboardforening

En av organisasjonene som har fått Prospera-støtte denne høsten er Oslo skateboardforening, som drifter Skur 13 og Oslo skatehall. Oslo Skateboardforening har til sammen 120 000 besøk i hallene sine hvert år. Anleggene er viktige møteplasser for unge fra alle bydeler i Oslo, og bidrar til å dekke det økende behovet for fellesskapsfølelse og egenorganisert idrett.

Daglig leder Stian Linnes er takknemlig for støtten.

«For oss betyr det alt at vi har fått støtte. Innleid kompetanse er ikke aktuelt for sånne som oss. Vi er et lite styre, så det å få profesjonell hjelp inn på øverste hold er veldig nyttig.»

Statssekretær Emma Lind mener det er viktig at regjeringen tilrettelegger for frivillighet, og trekker frem at Prospera har bygd opp en innovativ fleksibilitet der ressurssterke personer kan få brukt spisskompetansen sin også i frivilligheten.

«Dette er en modell som bør drives med en kombinasjon av pro bono-konsulenter, projekttøtte og statsstøtte. Frivilligheten profesjonaliseres på mange måter. Det krever ny kompetanse, nye aktører og fleksibilitet. Det er et helt annet behov enn for ti år siden. Det er viktig at vi følger opp», sier Emma Lind.

Investerer i samfunnet

En ting som ofte går igjen hos Prosperas pro bono-konsulenter er at den frivillige jobben gir dem verdi som ikke kan måles i kroner og ører.

Thomas Raddum
Pro bono-konsulent Thomas Raddum

Thomas Raddum er en del av Prospera-teamet som jobber med Oslo skateboardforening denne høsten. Han forteller at det å være pro bono-konsulent gjør at han føler seg samfunnsnyttig og at han ønsker å bidra og skape verdi utover det han gjør i sin vanlige jobb

Rita Sivertsen
Pro bono-konsulent Rita Sivertsen

Prosjekt-kollega Rita Sivertsen er enig. Hun skulle gjerne sett at frivillighet ble en enda større del av kulturen vår.

«Vi må alle se på oss selv som investorer i samfunnet vårt. Vi må gå utenfor de vanlige rollene våre og heller ha et investeringsperspektiv i samfunnet i det vi gjør», sier Rita Sivertsen.

Kompetansebasert frivillighet flere steder i Norge

Magnus Vøllo og Emma Lind

Med statsstøtte kan flere regioner i Norge glede seg over at Prospera kan tilby gratis bistand til en rekke frivillige aktører flere steder i landet. Vi får endelig mulighet til å bemanne våre distriktskontorer i flere byer. Vi har allerede sterke nettverk i Bergen, Stavanger og Trondheim, og med lokalt ansatte vil vi kunne engasjere flere frivillige og hjelpe flere lokale ideelle organisasjoner.

«Om budsjettforslaget går gjennom får man i mye større grad brukt ressursene i distriktene. Det vil bidra til større mangfold og rekruttering til frivilligheten, som gjør at flere kan bidra tilbake. Det å delta i frivillighet vet vi jo at bidrar til følelse av tilhørighet, inkludering og trivsel. Det vil også gi bedre tilbud til barn og ungdom fordi flere bidrar inn i frivilligheten»

«Dette er bare begynnelsen på et stort og spennende eventyr for frivilligheten og Prospera», avslutter Emma Lind.

Vi i Prospera gleder oss til å bidra til at frivilligheten i kommune-Norge blir bedre skodd til samfunnsnyttig arbeid for oss alle.