Kalendergave fra Prospera 11. desember

Prospera har levert over 200 løsninger til like mange ideelle organisasjoner. Vi henter nå ut 50 ulike verktøy fra tidligere prosjektleveranser til fri benyttelse.

3. desember lanserte vi de fire første verktøyene til glede for innsatser som er i etableringsfasen. Nå publiseres fire verktøy til glede for organisasjoner som trenger nyskaping.

Verktøyene gir konkrete tips til hvordan du kan: 1) kartlegge behov og 2) forstå brukerne dine, 3) gjennomføre en engasjerende workshop, og 4) skape nye tjenester og produkter (som gir verdi).

Prospera heier på alle de flinke sosiale entreprenørene som gjør en enorm forskjell for miljø og sårbare grupper i vårt samfunn. Vi håper verktøyene vil være til støtte for læring og positive resultater.

  1. Slik lager du Value Proposition
  2. Slik gjennomfører du en Lightning Decision Jam
  3. Slik lager du en behovsanalyse
  4. Slik skaper du nye muligheter med LHM–metoden

Stor takk til Pro bono-teamet som jobber frem verktøyene:

Ole Petter Holen, Vibeke Høsteng, Kirsti Wiik, Marianne Barland, Elisabeth Workinn, Marianne Prytz, Anette Romdahl, Victoria Utheim, Anders Liland, Yassin El Barkani, Anne Aaby og Magnus Vøllo.

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillige organisasjoner til gratis viderebruk.

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE