Kan økonomer redde liv?


Ja, mener Prosperastiftelsen. De fleste har hørt om modige og engasjerte feltarbeidere som hjelper mennesker verden rundt enten innenfor medisin, nødhjelp eller menneskerettigheter. Man skulle vært lege har noen kanskje tenkt. Men faktisk så kan også økonomer, prosjektledere, markedsførere og andre fagspesialister redde liv.

Prosperastiftelsen gjør dette mulig, og nå er de på søken etter flere frivillige konsulenter.


Lill Kleven er en av flere som bruker kveldene på å hjelpe andre i regi av Prosperastiftelsen. På dagtid er hun i fast stilling som Head of Sales and Marketing i WindSim.
– Jeg var tidligere i år med på et prosjekt til støtte for pankreas-kreft, det vil si kreft i bukspyttkjertelen kan Kleven engasjert fortelle. Arbeidet har vært utrolig givende og ga meg nye horisonter og perspektiver. Det handler om å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet, å hjelpe mennesker rundt deg, slår hun fast.

Prosperastiftelsen setter ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører i kontakt med konsulenter som bidrar på frivillig basis. Erfarne og godt utdannede eksperter innenfor en rekke fagområder gir sin kompetanse til organisasjoner med ulike utfordringer og begrensede midler.

Håpet finnes i hjelpen

Etter å ha mistet mannen sin til pankreas-kreft engasjerte Charlotte Borge-Andersen seg i PacreasKreftNettverk Norge (PKNN). Pankreas-kreft er en kreftform hvor bare en av ti lever etter 5 år og som led under lite oppmerksomhet, mangelfull informasjon og som dessverre ikke ble tilgodesett med spesielt mye forskningsmidler.


– Vi har fått til mye på disse årene. Hjemmesiden pknn.no gir kvalitetsikret informasjon og vi har blitt assosiert medlem av Kreftforeningen for å nevne noe, forteller Charlotte Borge-Andersen, som i dag er daglig leder for nettverket. Takket være innsamlingsaksjonen Kraft tak mot Kreft og øvrige donasjoner er ca 40 millioner øremerket forskning og har bidratt til at Kreftforeningen har opprettet nasjonal ekspertgruppe og kvalitetsregister for bedre forskningsdata.

Charlotte Borge-Andersen, daglig leder i PKNN.

Din kunnskap kan utgjøre en forskjell

Bak resultatene ligger mange arbeidstimer. Det er fortsatt i hovedsak frivillighet og dugnad som gjelder for organisasjonen, og med unntak av midler til å leie inn Charlotte på en 40-50% stilling, er det per i dag ikke
penger til å lønne flere.

– Vi har for få hender. En ting er å starte ting, men vi mangler ressurser til å drive PKNN slik vi ønsker. Det har rett og slett vært en kapasitetsutfordring å få gjennomført de strategiske tingene, innenfor kommunikasjon og markedsstrategi, forklarer hun.

Det var da Prosperastiftelsen dukket opp.
– Et av styremedlemmene fortalte at det gikk an å søke Prosperastiftelsen om støtte. Vi søkte, og fikk heldigvis ja, forteller Charlotte.

Fornøyd og takknemlig over ekspertrådene

Prosperastiftelsen stilte seks frivillige konsulenter til rådighet.
– Det var konsulenter med ulik erfaring innen markedsføring, prosjektledelse, strategi og organisasjonsutvikling.
I tillegg var det åtte personer fra oss som var involvert i prosjektet i ulik grad, sier Charlotte Borge-Andersen.
Hun forteller at det var tre hektiske, men svært givende, måneder for PKNN.
– Det var en fantastisk gjeng med kompetente folk vi fikk på plass, og vi fikk enorm mye lærdom ut av dette. Det å få utenforstående øyne, kritiske blikk og gode innspill til det vi driver med, var veldig givende. Jeg kan ikke si annet enn at vi er utrolig fornøyde og takknemlige for denne muligheten slår hun fast.

Frivillige som gir tilbake

En av konsulentene som jobbet på prosjektet var Lill Kleven. Hun har bakgrunn fra Orkla, Sata og Yara, før hun de siste årene har hatt et fokus på bærekraft, vindenergi og software.
– Jeg drev og videreutdannet meg da en venninne anbefalte Prosperastiftelsen og jeg meldte min interesse. Da de foreslo PKNN for meg syntes jeg det hørtes utfordrende og spennende ut, forteller hun.


Hun ble satt sammen med fem andre frivillige eksperter for å rådgi PKNN på kommunikasjonsstrategi og valg
av kanaler og innhold. Hun forteller det var veldig givende å jobbe på et prosjekt som var ulikt det hun var vant med, der hun samtidig tok til seg lærdom fra de hun jobbet sammen med.

– Metoden og måten å jobbe på var veldig kjent, selv om innholdet var nytt for meg. Det var spesielt sterkt i innsiktsfasen, da vi pratet med pasienter, pårørende og helsepersonell for å høre fra disse gruppene hva de gikk gjennom, hvordan kommunikasjon og samhold med andre kunne hjelpe dem. Det er det som sitter mest i meg, de samtalene med pasienter og pårørende. Det er jo nesten ingen som overlever, men de var villige til å prate med meg. Det var tøft.

Hun er ikke i tvil om at hun gjerne stiller opp på flere prosjekter for Prosperastiftelsen om sjansen skulle by seg.

Lill Kleven
Lill Kleven, frivillig konsulent i Prosperastiftelsen.

PKNN positive til nytt Prosperaprosjekt

Charlotte Borge-Andersen vurderer også å søke Prosperastiftelsen om hjelp til flere prosjekter senere.
– Vi har mange spennende utfordringer videre, og får vi tid og kapasitet ønsker vi gjerne å bruke dem som sparringspartner igjen. Jeg vet at det er flere som har gjennomført flere prosjekter med Prosperastiftelsen og det kan absolutt være aktuelt for oss også.
Inntil videre har de imidlertid fortsatt godt av samarbeidet med Lill og resten av teamet.
– Vi sitter igjen med en konkret og nyttig rapport vi har brukt videre inn mot søknader for å få finansiert arbeidskraft, deriblant arbeidskraft til layout på sidene, og slike ting. Et dokument som vi har jobbet masse med, avslutter hun.

Frivillige skaper samfunnsnytte

Prosperastiftelsen er en stiftelse som setter organisasjoner i ideell sektor i kontakt med konsulenter innenfor en rekke fagområder. Disse bidrar med sin kunnskap på frivillig basis over hele landet.

– Vi er utrolig stolte over våre frivillige konsulenter. Deres innsatsvilje og ønske om å bidra skaper samfunnsnytte, forteller Magnus Vøllo, daglig leder i Prosperastiftelsen engasjert. For å være konsulent for oss, krever vi høyere utdannelse og tre års erfaring innen fagområde en ønsker å donere kompetanse innen. Konsulentene er i fast arbeid på dagtid og bidrar til Prosperastiftelsen på kveldstid. Prosjektene strekker seg over tre måneder, og de frivillige donerer fem timer i uka i perioden, fortsetter Vøllo.


I tillegg til å gi uvurderlig hjelp til organisasjoner med begrensede midler, gir dette også mye tilbake
til de frivillige.

– Det er mange som forteller at det i tillegg til at det føles veldig meningsfullt å kunne bidra, også er det mye erfaring å hente fra å jobbe i slike tverrfaglige team. De ulike utfordringene teamene jobber med kan innebære alt fra overordnet forretningsstrategi, kommunikasjonsstrategi og PR, bærekraftig drift eller juridiske emner i forbindelse med oppstart for eksempel vedtekter, forklarer Vøllo.

Ønsker du å vite mer om Prosperastiftelsen og hvordan det er å jobbe frivillig i våre prosjekter?