Kokebok: Bærekraft for ideelle organisasjoner

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å nå målene må alle jobbe sammen: både myndigheter, bedrifter, enkeltpersoner og ideell sektor.

Ideelle organisasjoner har et stort nedslagsfelt og kan nå ut til mange både gjennom sine aktiviteter og ved å spre kunnskap.

Et Prospera-team har utarbeidet en bærekraft-veileder som ideelle organisasjoner kan bruke i det hverdagslige arbeidet. Veilederen er rettet mot ideelle organisasjoner som jobber i Norge, og setter fokus på enkle tiltak hvor ideelle organisasjoner kan gjøre en forskjell.

Se opptak av webinaret der kokeboka ble presentert her!


Om kokeboken

Veilederen er utviklet av et Prospera-team bestående av:

  • Hanne Hjelmungen Lorvik
  • Kristine M. Berg  
  • Mona Strande
  • Kaia Østbye Andresen
  • Vegard Aspelund 
  • Lene Ørbeck

Prosjektet er gjennomført i samarbeide med Gjensidigestiftelsen.