Konsulenthjelp til Bærekraftige liv

Prospera er Norges ledende organisasjon innen kompetansebasert frivillighet. Vi har 250 pro bono-konsulenter som deltar på 1 prosjekt i året. 1 prosjekt varer i 3 måneder og man må sette av 5 timer i uken i denne perioden. Alt foregår på kveldstid. Nå skal vi sette sammen et team for Bærekraftige liv som gjør en uvurderlig innsats for å skape lokale felleskap for mer bærekraftig livsstil. Et veldig godt formål, men hvordan spre invitasjoner til disse felleskapene?

Til dette prosjektet søker vi nå 3 konsulenter (prosjektleder er allerede på plass):
Frivillig PR/kommunikasjonsrådgiver -søk her
Frivillig markedsfører -søk her
Frivillig illustratør, historieforteller -søk her

Bærekraftige liv jobber med målrettet samfunnsendring ved mobilisering av grasrota. De ønsker å løfte oss ut av handlingslammelsen og inspirere til lavere forbruk, naturvennlige handlinger, solidaritet i klimautfordringen og gode fellesskapsløsninger. Nabolaget brukes som laboratorium og nå er ca 30 lokalsamfunn i gang etter modell fra Bærekraftige liv på Landås.

Problemet

Internasjonal klimaavtale er signert og nå må det handles og implementeres på alle plan.
Politikerne gjør ikke nok for å komme i gang med et grønne skiftet. Og de tør heller ikke å ta upopulære klimavalg når de tror velgerne ikke er med.
Velgerne tar ikke klimatrusselen på alvor, når ikke politikerne ikke signaliserer klart at dette er en hovedutfordring.

Bærekraftige liv sin løsning

Sivilsamfunnet/grasrota må mobiliseres for på den måten få opp farten og kraften i det grønne skiftet.

  • Samfunnsendring må skapes nedenfra og opp.
  • Handling skaper holdninger – en lettere vei å gå, enn å starte med holdningene.
  • “Fra protest til fest” -skape en arena der alle kan bidra med det de vil og kan og gjøre det til noe positivt.
  • Rykter om at noen i nabolaget gjør noe litt nytt og annerledes virker mye sterkere enn en løpeseddel som prøver å overbevise..
  • Vi inviterer til felles vedhogst i nabolaget, reparasjonskveld for klær og duppeditter, felles vårpuss på sykkelen, eget juleverksted for voksne, redesign-verksteder, dyrking av egen mat i parseller og matkurs med felles festmåltid, for å nevne noe. Alle bidrar og målet er å få alle med.

Pro bono-prosjektet:

Bærekraftige liv har mange i frivillige i nettverket, men det er en utfordring at det er stor slitasje på disse. De trenger å nå ut til flere – både frivillige og andre i nabolaget. Hvordan kan Bærekraftige liv kommunisere for å forløse engasjement og engasjere flere i nabolaget?

Til dette prosjektet søker vi nå 3 konsulenter (prosjektleder er allerede på plass):
Frivillig PR/kommunikasjonsrådgiver -søk her
Frivillig markedsfører -søk her
Frivillig illustratør, historieforteller -søk her