Magnus Vøllo rykker opp som daglig leder i Prospera

Daglig leder Anne Aaby forlater Prospera etter 7 fantastisk vellykkede år, for å overta ansvaret som produkteier for Edtech-plattformene og utviklingen av disse i Forlagshuset Vigmostad & Bjørke.

Anne fortsetter likevel i Prospera idet hun av Valgkommitteen enstemmig er innstilt som nytt styremedlem. Hun forlater en organisasjon med gode etterfølgere og stor kontinuitet for fremtiden.

Magnus Vøllo rykker opp fra stillingen som administrasjonsleder til å bli ny daglig leder i Prospera. Han vil arbeide tett med Lene Egeli, som får utvidet ansvar som Porteføljestyrer med overordnet operativt ansvar for alle Prosperas pro bono-prosjekter og vil sammen med Magnus utgjøre ledelsen i Prospera.

Sammen med Stein Ove Høgdahl og Anita Christensen vil dette teamet representere en solid kontinuitet i det viktige arbeidet Prospera gjør for sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner.

Prospera har siden 2014, da Anne Aaby tiltrådte som daglig leder, vokst fra 100 til 1100 konsulenter og har i denne perioden levert prosjekter tilsvarende mer enn 76 millioner kr til ideell sektor. Prospera har ambisiøse mål om fortsatt vekst og teamet vil snart bli styrket med ytterligere 1-2 medarbeidere, og teamet har klare ideer om hvordan organisasjonen kan bli enda bedre i å levere på sin misjon.

christian thommessen

«Styret takker Anne for en eksepsjonelt godt utført jobb, ikke minst demonstrert ved at hun har utviklet et sterkt etterfølger-team som er klare for å overta. Vi gleder oss over at hun vil fortsette engasjementet sitt i Prospera’s styre. Prospera er følgelig sikret en solid kontinuitet samtidig som de nye unge krefter vil sette sitt preg på innsatsen»

Styreleder Christian Thommessen

Anne Aaby

“Magnus, Lene og jeg har jobbet tett sammen de siste tre årene og Prospera står nå på en spennende avsats med god partnerstruktur og solide programmer. Jeg takker for et veldig godt samarbeid, og synes det er en ære å kunne slippe de unge frem og gleder meg til å se Prospera blomstre i årene som kommer.”

Avtroppende daglig leder Anne Aaby

Ny daglig leder Magnus Vøllo
Administrasjonsleder Magnus Vøllo

«Å få lede Norges mest handlekraftige nettverk i tiden framover er et stort privilegium og en fantastisk spennende utfordring. Sammen med resten av teamet i administrasjonen ser jeg fram til å fortsette arbeidet for at ingen gode løsninger skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet.»

Påtroppende daglig leder Magnus Vøllo


Litt om Magnus Vøllo

Magnus har siden august 2018 jobbet som administrasjonsleder i Prospera.
Magnus Vøllo er utdannet statsviter fra Lunds Universitet i Sverige og har studert offentlig forvaltning i Utrecht i Nederland. Magnus var før jobben i Prospera involvert i et oppstartsprosjekt i Fredrikstad, og tar med seg verdifull erfaring innenfor organiasjonsutvikling, admistrasjon og strategisk arbeid.

Litt om Lene Egeli

Lene har jobbet som prosjektkoordinator og porteføljestyrer i Prospera siden juni 2018. Lene har bakgrunn fra bistand og globale problemstillinger, organisasjonsutvikling, media, salg, og undervisning. Hun har jobbet med utviklingsspørsmål i Afrika, Asia og USA innen områder som blant annet kvinners rettigheter, lokal kapasitetsbygging, inkluderende byplanlegging, godt styresett, privat-offentlig utviklingssamarbeid og sosiale innovasjoner. Lene har selv jobbet som pro bono-konsulent i USA.

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE