Markedsføring til Brodd IL på Storhaug

Ikke alle barn har råd til å spille ball.

Færre driver med idrett i Stavanger øst enn i andre deler av byen. Nye tall fra mulighetsstudiet for levekårsløftet Storhaug bydel (Stavanger øst) viser at Storhaug bydel i tillegg til å ha klart størst levekårsutfordringer, også har klart minst andel av barn og unge som er medlem i idrettslag eller driver med fysisk aktivitet. Dette kobles mot de økonomiske utfordringene i bydelen.

Brodd FK kombinerer fotballglede med samfunnsansvar. Nå jobber klubben for at flere barn skal drive med idrett i Stavanger øst for å styre folkehelse og for å styrke inkludering og integrering i et område med mange innvandrere. Tall viser at barn som ikke har startet med organisert idrett som 8-åringer, sjelden gjør dette i eldre alder. “Bli med!”-prosjektet er et forsøksprosjekt på et gratis tilbud for alle barn som begynner på fotball i Brodd de to siste årene av barnehagen og som går i 1. Klasse på barneskolen.

Prospera-prosjektet

Prospera teamet skal hjelpe Brodd IL med en salgspresentasjon med spesielt fokus mot potensielle partnere . Dette inkluderer:

  • Utføre en stakeholderanalyse, hvilke aktører er relevante å knytte seg opp mot strategisk og økonomisk?
  • Hvordan kan prosjektet kommuniseres mest effektivt?
  • Lage salgsmateriell i form av en powerpoint-presentasjon med forslag til grafisk profil som skal bli brukt til å fortelle om
  • Storhaug-prosjektet til ulike aktører og interessenter som idrettsforbundet, idrettskretser og næringslivet.

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, prosjekt-mentor, markedsføring, kommunikasjon, grafisk designer, salg

  • Arbeidssted: Stavanger
  • Oppstart: Februar 2019
  • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
  • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.