Meningsfull fritid med hjerte og hjerne!

Ønsker du å ha en meningsfull fritidsaktivitet i 2021 er Prospera, Norges mest meningsfylte konsulentselskap, stedet for deg. Vi og våre mer enn 1000 frivillige konsulenter hjelper ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til å lykkes.

Prospera er et nettverk av privatpersoner som donerer sin kompetanse til gode formål. Vi setter sammen team som sammen løser en konkret strategisk utfordring for en utvalgt organisasjon. Prosjektet varer i tre måneder og din frivillige innsats er maksimalt fem timer i uka på kveldstid.

Høres dette spennende ut, meld deg inn i nettverket i dag!

I mer enn 10 år har vi gjennomført flere hundre prosjekter, inkludert 50 prosjekter i 2020. På prosjektettorget lanseres nye pro bono-muligheter fortløpende, ta gjerne en titt!

Vi hjelper alt fra store nasjonale til mindre lokale organisasjoner innen forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, tjenestedesign, juss, PR og kommunikasjon og HR / coaching.

Deltagelse i nettverket vil gi deg:

  • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte
  • Blir del av et spennende og allsidig nettverk med over 1000 konsulenter fra ledende selskaper
  • Lærer nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
  • Del av et tverrfaglige team spesifikt satt sammen til oppgaven som skal løses
  • Tidsbegrenset innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid, maksimalt 60 timer og tre måneder
  • Gjennom et prosjekt får du god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid og fritid. Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser.

Behovet for hjelp er stort til våren!  Nå trenger frivillige organisasjoner din kompetanse!

Meld deg inn i nettverket i dag!