Meningsfull fritid med hjerte og hjerne!

Ønsker du å ha en meningsfull fritidsaktivitet samtidig som du lærer mye fra andre med høy kompetanse innen sitt felt? Da er Prosperastiftelsen noe for deg. Vi og våre mer enn 1000 frivillige konsulenter i Norges mest meningsfylte konsulentselskap hjelper ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til å lykkes.

Prospera er et nettverk av privatpersoner som deler sin kompetanse til gode formål. Vi setter sammen team som sammen løser en konkret strategisk eller operativ utfordring for en utvalgt organisasjon. Prosjektet varer i tre måneder og din frivillige innsats er maksimalt fem timer i uka på kveldstid.

Høres dette spennende ut, meld deg inn i nettverket i dag!

De siste årene har vi gjennomført mer enn to hundre prosjekter for ideelle organisasjoner i hele landet. I 2021 vil vi gjennomføre 60 prosjekter. Ta gjerne en titt på noen av prosjektene vi gjennomfører.

Vi hjelper alt fra store nasjonale til mindre lokale organisasjoner innen forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, tjenestedesign, kommunikasjon / markedsføring, juss og evaluering av effekt av innsatser.

Deltagelse i nettverket vil gi deg:

  • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte
  • Du blir kjent med sosiale entreprenører som bidrar til et mer bærekraftig samfunn
  • Du blir del av et spennende og allsidig nettverk med over 1000 konsulenter fra ledende selskaper, offentlig sektor og organisasjoner
  • Du lærer nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
  • Du blir del av et tverrfaglige team spesifikt satt sammen til oppgaven som skal løses
  • Tidsbegrenset innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid, maksimalt 60 timer og tre måneder
  • Gjennom et prosjekt får du god støtte fra Prosperas administrasjon som på forhånd har kvalitetssikret organisasjon og definert prosjektets mål og omfang
  • Fleksibilitet. Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser

Nå trenger frivillige organisasjoner din kompetanse. Meld deg inn i nettverket i dag!