Når bedrifter tar samfunnsansvar – takk til Ancistrus

Ancistrus AS utvikler og kvalitetssikrer drikkevanssbasseng. De tar vare på en av våre viktigste ressurser, men stopper ikke sitt samfunnsansvar der. I flere år har de støttet Lyk-Z & Døtre som hjelper mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor, tilbake til en verdig hverdag, inkludert i arbeidsliv eller skole. Lyk-Z & Døtre har tidligere vunnet prisen for årets sosiale entreprenør.
Da Prospera innledet et pro bono kommunikasjonsprosjekt for Lyk-Z & Døtre, valgte Ancistrus å støtte samarbeidet økonomisk.
Takket være Ancistrus kjemper vi sammen mot en av vår tids store samfunnsutfordringer, utenforskap. Et godt eksempel på hva som er mulig når næringsliv og ideell sektor trekker i flokk mot felles mål.
Ancistrus AS har 18 års erfaring med etablering, sikring og vedlikeholdsrutiner på drikkevannsbasseng.
Mer informasjon på www.ancistrus.no