Ny pro bono-mulighet: Ungt Entreprenørskap Rogaland

Takket være Prosperas samarbeid med Gjensidigestiftelsen opprettes nå et nytt pro bono-team i Stavanger som får det spennende oppdraget å bistå Ungt Entreprenørskap Rogaland med å rekruttere sin neste prosjektleder.

Pro bono-teamet skal bestå av 5 konsulenter og inkludere prosjektleder, strateger, ledere og rekrutterere. Oppdraget skal gjennomføres pro bono, på kveldstid. Kan du tenke deg bidra til denne flotte innsatsen?
Send snarlig en mail til anne@prosperastiftelsen.no.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Den nye prosjektlederen får et toårig oppdrag med å lede Gjør noe med det!

PROBLEMET:
Lite motivasjon og mestring i skolehverdagen og innovatører trengs overalt! Samfunnet står ovenfor store endringer. Framtidens arbeidsliv trenger ikke bare de som skal starte sin egen virksomhet, men også de som kan tenke nytt og skape verdier i de etablerte bransjene som helse, utdanning, energi, hav, transport.

UNGT ENTREPRENØRSKAPS LØSNING:
La ungdomsskoleelever i Rogaland drive elevbedrifter som sosiale entreprenører hvor de skal se muligheter og løsninger på problemer de ser i sitt eget nærmiljø. Gjennom dette oppnår vi å:

 • Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
 • Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping
 • Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
 • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
 • Styrke samhandling mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
 • Inspirere til verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng
 • Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Gjennom Prosperas samarbeid med Gjensidigestiftelsen får vi nå muligheten til å bistå Ungt Entreprenørskap med et spennende oppdrag: Rekruttere prosjektleder til Gjør noe med det!

Pro bono-teamet skal bestå av ledere, strateger og rekrutterere, gjerne med nettverk inn i skolene. Et team på 5 konsulenter skal løse dette oppdraget på tre måneder. Arbeidet foregår på kveldstid og er frivillig.

 • Team: fem erfarne ledere og rekrutterings-konsulenter med interesse for sosialt entreprenørskap – og gjerne erfaring fra skolehverdag
 • Arbeidssted: Stavanger
 • Oppstart: ±21. februar
 • Prosjektvarighet: 3 måneder, ca fem timer hver uke, kveldstid
 • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet